دکتر عبدالحمید بامنیری

دکتر عبدالحمید بامنیری استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی آلی دانشگاه کاشان

دکتر عبدالحمید بامنیری

Dr. Abdolhamid Bamoniri

استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی آلی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Affordable and Eco-friendly Method for Pseudo-five-component Synthesis of Tetrahydropyridines Using Gum Arabic-OPO۳H۲ as a Natural-based Catalyst (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات شیمی آلی دوره: 7، شماره: 2
2 Nano-Fe۳O۴/TiCl۲/cellulose as an Efficient and Ggreen Magnetic Nanocatalyst for the Synthesis of ۲,۳-Dihydro-۲-substituted-۱H-naphtho[۱,۲-e][۱,۳]oxazine Derivatives (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات شیمی آلی دوره: 7، شماره: 1
3 One Pot Synthesis of Highly Functionalized Tetrahydropyridines Using Nano-TiCl۲/cellulose as Biodegradable and Eco-Friendly Catalyst (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات شیمی آلی دوره: 4، شماره: 2
4 One-Pot Synthesis Of ۱,۳-Benzo[d]thiazolederivatives Promoted By Al(HSO۴)۳ Under Solvent Free Conditions (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات شیمی آلی دوره: 1، شماره: 1
5 The toxicity study of synthesized inverse carnosine peptide analogues on HepG۲ and HT-۲۹ cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 21، شماره: 1
6 Three-component, One-pot Synthesis of Dihydropyrano[۳,۲-c]chromenes in Aqueous Medium in the Presence of Nano-silica Supported ۱,۵-Diazabicyclo(۴.۳.۰)non-۵-en (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات شیمی آلی دوره: 7، شماره: 2
7 مقایسه ترکیب های تشکیل دهنده اسانس برگ های سه گونه از گیاهان جنس سدابی (Haplophyllum A. Juss.) در منطقه کاشان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Approach to the Synthesis of Acylals Using Nano Sawdust/BF3 as Green Catalyst at Room Temperature under Solvent-free Condition (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
2 Cytotoxicity investigation of linear and cyclic carnosine peptide analogues on cancerous MCF-7 cell line (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
3 Fe3O4@nano-cellulose/TiCl as an efficient and magnetically nanocatalyst for the synthesis of indenopyrido[2,3-d]pyrimidine derivatives (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
4 Highly efficient acetalization and ketalization catalyzed by nano-kaolin/BF3/Fe3O4 under solvent-free condition (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
5 Nano BF3/SiO2: A Novel Acid Catalyst for the Synthesis of Pyrroles by the Paal–Knorr Condensation at Room Temperature (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
6 Nano γ- Alumina supported boron trifluoride as a novel solid acid catalyst for the synthesis of pyrroles at room temperature under solvent-free condition (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
7 Nano-SnCl4/SiO2 as a Green and Reusable Catalyst for the Synthesis of Azo Dyes Based on 2- Naphtol under Grinding Conditions (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
8 One-Pot Synthesis of 1,4-Dihydropyridines via Hantzsch Reaction Using Nano-kaolin/BF3/Fe3O4 as a Green Catalyst under Solvent-Free Conditions (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
9 Preparation of acylals using nano silica phosphoric acid as a resin in solvent-free at room temperature (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
10 Synthesis of 2-substituted Perimidine Derivatives using Nanosawdust/ TiCl4 as a Green Catalyst under Solvent-free Condition (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
11 Synthesis of 2,3‑dihydroquinazolin‑4(1H)‑ones catalyzed by Fe3O4@nano-cellulose/CuCl2 as a bio‑based magnetic catalyst (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
12 Synthesis of 3, 4- dihydropyrimidine-2-(1H)-ones (thiones) in the presence of an efficient and eco-friendly solid acid catalyst under different conditions (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
13 Synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones via Biginelli reaction using nano(BF3/Al2O3/SiO2) as a green catalyst under solvent-free condition (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
14 Synthesis of azo dyes in the presence of a solid acid catalyst under various conditions (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
15 Synthesis of Heterocyclic Compounds Bearing Nitrogen and Oxygen Atoms Using Nano-kaoline/BF3/Fe3O4 Based on Green Chemistry in Different Conditions (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
16 Synthesis of some heterocyclic compounds bearing nitrogen atom using magnetite nanoparticles supported on γ-Al2O3/BF3/Fe3O4 under different conditions (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
17 Synthesis of tetrahydro-4H-chromenes using magnetic nano particles supported on kaolin boron triflouride as a solid acid catalyst based on green chemistry under solvent-free conditions (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
18 The effect of cyclic Carnosine peptide analogues on IsolatedMitochondria of A549 Cells (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
19 The first principle computational study for the comparison experimental and theoretical result for 2H-Indazolo[2,1-b]phthalazine-triones (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
20 بررسی اجزای اسانس گل و دانه گیاه Vitex pseudo- negundo از منطقه کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
21 بررسی سینتیک واکنش رزین های اپوکسی جهت بهینه سازی پخت لوله های کامپوزیتیGRP و نقش آن در استمرار صادرات گاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
22 بهینه سازی فرایند ساخت و پخت در لوله های کامپوزیتی مجتمع گاز پارس جنوبی (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
23 سنتز برخی رنگینه های آزوئیک برپایه b نفتول با استفاده از بستر نانوسیلیکا ژل جفت شده با تیونیل کلراید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
24 سنتز رنگ های دی آزو با استفاده از منیزیم هیدروژن سولفات و سیلیکاژل مرطوب و کاربرد آنها در نساجی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ
25 شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن های اسانسی حاصل از برگ های گیاه (کاکوتی کوهی) Ziziphora clinopodioides (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
26 لزوم بهینه سازی سینتیک پخت لوله های کامپوزیتی (GRP) و نقش آن در تداوم تولید پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
27 نگرشی سبز بر تهیه ی ناجورحلقه های حاوی اتم های نیتروژن و اکسیژن در حضور کاتالیزگر ((Nano-kaoline/BF(3)/Fe(3)O(4) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد