دکتر علی بشیری

دکتر علی بشیری استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

دکتر علی بشیری

Dr. Ali Bashiri

استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون مدل کارهارت برای پیش بینی بازده مورد انتظار (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 4، شماره: 16
2 Critique of the translation of Surah Yusuf based on the situational context of the source text from Michael Halliday's point of view (Case study: Saffarzadeh and Ghorab translation) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 10، شماره: 1
3 بررسی ارجاع متنی به عنوان عاملی انسجام بخش در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهش های معناشناختی متون ادبی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی رابطه متن و تصویر در کتاب های عربی دوره اول متوسطه (بر اساس نظریه ماریا نیکولایوا و کارول اسکات) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 4
5 بررسی کتاب مناهج النقد الأدبی العربی المعاصر(عملی ـ تطبیقی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 22، شماره: 42
6 بررسی و نقد کتاب «النقد الادبی اصوله ومناهجه» (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 43
7 پیاده‌سازی نظریۀ گرایش‌های ریخت‌شکنانه آنتوان برمن در ترجمۀ رمان از فارسی به عربی (بررسی موردی دو ترجمه از بوف کور) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 10، شماره: 22
8 تحلیل روایی رمان الشحاذ (گدا) اثر نجیب محفوظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 12
9 تحلیل گفتمانی تغییر عناصر فرهنگی اجتماعی در ترجمه از زبان واسطه مجموعه عشق با صدای بلند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 17
10 چالش های ترجمه متون نقد ادبی عربی معاصر نقدی بر کتاب الشعر العربی المعاصر قضایاه و ظواهره الفنیه و المعنویه (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 4
11 طائر الموت والانبعاث فی شعر نیما والسیاب؛ دراسه مقارنه حول قصیدتی ققنوس، والقصیده والعنقاء (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 28
12 میزان کارآمدی رهیافت های لفور در ترجمه شعر بین زبان عربی و فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 4
13 نقد ترجمه رمان «فرانکشتاین فی بغداد» نوشته احمدسعداوی بر اساس نظریه گارسس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 10، شماره: 23
14 نقد ترجمه کتاب الصوفیه و السوریالیه بر پایه نظریه گارسس (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 7
15 واکاوی ترجمه صوت واژه ها از فارسی به عربی (بررسی موردی، ترجمه رمان درازنای شب از جمال میرصادقی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 11، شماره: 25
16 واکاوی صدامعنایی در قرآن کریم با تکیه بر نظریۀ اشتقاق ابن‌جنی مطالعۀ موردی ترکیب آواهای (ح، ر، م) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 8، شماره: 2
17 واکاوی نام آوایی در قرآن کریم با تکیه بر نظریه اشتقاق ابن جنی: مطالعه موردی ترکیب آواهای «ح، ل، م» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 3