دکتر فاطمه پناهی

دکتر فاطمه پناهی استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:بیابان زدائی دانشگاه کاشان

دکتر فاطمه پناهی

Dr. Fateme Panahi

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:بیابان زدائی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاب آوری جوامع محلی در اکوسیستم های بیابانی مطالعه موردی (پروژه ترسیب کربن گلچشمه محلات) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 3
2 ارزیابی شاخص های معیار خاک جهت بررسی وضعیت بیابان زایی مناطق سلیمان، حسین آباد میش مست و گازران در استان قم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 3
3 ارزیابی نمایه بارش استاندارد شده (SPI) جهت شناسایی خشک سالی در ایستگاه منتخب حوزه آبخیز دریاچه نمک (دریافت مقاله) نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی اثرات آبیاری قلیائی بر روی نیتروژن، بی کربنات، قند محلول و محتوای نسبی آب در گیاه قره داغ (L. Nitraria schoberi) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 22
5 بررسی پویایی تامین خدمات اکوسیستم حوضه دریاچه ارومیه در شرایط تغییر کاربری و پوشش سطح زمین (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 2
6 بررسی روش های مختلف تحریک جوانه زنی و شکست خواب بر بذر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 3
7 بررسی روند بیابان زایی دشت کاشان با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر معیار اقلیم (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
8 تاثیر خشکسالی اقلیمی بر شوری خاک سطحی در دشت کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 1، شماره: 2
9 تحلیل اقلیمی و ردیابی توفان های گرد و غبار فراگیر در جنوب و مرکز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 4
10 روند تغییرپذیری شاخص های حدی بارش در حوزه آبریز بختگان با استفاده از داده های AgMERRA و داده های ایستگاهی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن لاشه آهکی-آذرین علی آباد کاشان با استفاده از ماتریس لئوپولد ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
2 امکان سنجی وقوع سیل در مناطق خشک و نیمهخشک به روشCN مطالعه موردی : حوضه آبخیز دهبار خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
3 بررسی اثر شوری بر خشکسالی و بیابان زایی (منطقه موردی:کاشان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
4 بررسی اثرات تنش شوری بر روی گونه Salsola orientalis در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
5 بررسی اثرات زیست محیطی و خصوصیات کیفی استفاده ی دوباره از فاضلاب برای آبیاری زمین های زراعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
6 بررسی اثرات زیست محیطی و خصوصیات کیفی استفاده ی دوباره از فاضلاب برای آبیاری زمینه ای زراعی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 بررسی ارتباط بین خشکسالی ، مواد آلوده کننده و منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
8 بررسی تاثیر میزان اسیدیتی آب آبیاری در گیاهچه قره داغ Nitraria schoberi L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
9 بررسی تداوم شرایط مختلف ترسالی و خشکسالی در بندر بوشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
10 بررسی تغییرات پوشش گیاهی طبیعی و ارتباط آن باخشکسالی اقلیمی با استفاده از داده های چند زمانه سنجش از دور (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت زرند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
12 بررسی مدلهای ارزیابی بیابان زایی با تاکید بر مدل IMDPA (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
13 بهره گیری از نانوتکنولوژی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
14 کشاورزی حفاظتی و اثرات آن بر حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
15 مطالعه روابط آب، خاک و گیاه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
16 واکاوی طوفانهای گرد و غبار سال 2008 در جنوب و مرکز ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری