دکتر محمدجواد پور وقار

دکتر محمدجواد پور وقار دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان

دکتر محمدجواد پور وقار

Dr. Mohammadjavad Poorvaghar

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دوازده هفته تمرینات با مقاومت کل بدن بر تعادل ایستا و پویا در مردان سالمند (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 4
2 اثر دوازده هفته تمرینات مقاومتی با کل بدن (TRX) بر سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول در مردان سالمند (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 3
3 اثر مکمل دهی حاد گلوتامین قبل از یک فعالیت بدنی درمانده ساز بر میزان لاکتات خون و شاخص درد در ورزشکارن جوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 10، شماره: 21
4 اثیر ۱۲ هفته تمرین منتخب پیلاتس بر کیفیت زندگی مردان سالمند غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 1
5 بررسی تاثیر برنامه تمرین پیلاتس بر عوامل روانی و اجتماعی مرتبط با افتادن در زنان سالمند (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 5
6 بررسی تاثیر دو ماه فعالیت بدنی هوازی بر تغییرات سطوح CRP دختران دانشجوی دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 4
7 پاسخ تعقیبی هورمون های اپی نفرین و نوراپی نفرین به یک فعالیت بدنی شدید و خسته کننده (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 1
8 تاثیر ۱۰ هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی میوستاتین و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 4
9 تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر بعضی از شاخص های استقامت قلبی عروقی و ترکیب بدنی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 2، شماره: 4
10 تاثیر تمرینات پیلاتس بر نشانگرهای سیستم ایمنی در مردان سالمند (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 2
11 تاثیر یک جلسه فعالیت بدنی شدید هوازی بر آپولیپوپروتیین های A و B و برخی فاکتورهای لیپیدی سرم خون (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی بر سطوح CRP _ HS و برخی از شاخص های انتروپومتریک در مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
2 اصول کلی ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی دربیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
3 تاثیر مصرف مکمل پروتئین وی و کراتین مونوهیدرات بر عملکرد ورزشی در افراد ورزشکار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
4 تاثیر ورزش و فعالیت بدنی بر افسردگی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
5 فعالیت بدنی و نقش آن در دوره های زندگی افرادجامعه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
6 نقش فعالیت بدنی در جلوگیری از ترشح مواد سمی آنتی اکسیدانها در بدن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی