دکتر حسین تحقیقی

دکتر حسین تحقیقی دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان

دکتر حسین تحقیقی

Dr. Hosein Tahghighi

دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اندرکنش غیرخطی خاک-سازه بر پاسخ لرزهای ساختمانهای قاب خمشی ویژه کوتاه تا بلند مرتبه فولادی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 35
2 ارزیابی عملکرد ساختمان های قاب خمشی بتن مسلح واقع بر شالوده سطحی با لحاظ کردن تاثیر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 93
3 تحلیل لرزه ‎ای غیرخطی گروه شمع واقع در خاک های لایه ای ناشی از اثرات اندرکنش کینماتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری طاق و چشمه های دارای پلان نامتقارن در بازار تاریخی کاشان - ارائه راهکارهای بهسازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتن مسلح غیرشکل پذیر بلند با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
3 ارزیابی اثرات اندرکنش خاك-سازه بر تقاضاهای لرزه ای ساختمانهای قاب خمشیِ کوتاه مرتبه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 ارزیابی اثربارهای انفجاری برساختمانهای بتن مسلح متداول (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
5 ارزیابی اقتصادی جایگزینی لوله های چندلایه در حوادث انشعابات آب شهر کاشان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
6 ارزیابی پارامترهای موثردرخرابی پیشرونده سازه های فولادی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
7 ارزیابی ضریب اصلاح پاسخ در قابهای مهاربندی شده ضدکمانش مرکب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
8 ارزیابی عددی تاثیر جابجایی گسل امتداد لغز بر بازتاب خطوط لوله فولادی مدفون (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 ارزیابی لرزه ای پل های بتنی در اثر مولفه قائم زلزله (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 بازار تاریخی کاشان، آسیب شناسی ، ارزیابی ایمنی لرزه ای و پیشنهاد روش بهسازی (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله
11 بازتاب لرزهای غیرخطی درگروه شمع واقع در خاک لایهای با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش کینماتیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 بازتاب لوله های پیوسته مدفون واشی از حرکت گسل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
13 بررسی آسیب پذیری و بهسازی پل ها با استفاده از کابل های مقید کننده طولی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 بررسی اثر اندرکنش خاک-سازه بر پاسخ لرزهای ساختمانهای فلزی دارای سیستم قاب خمشی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
15 بررسی اثر اندرکنش خاک-سازه بر ساختمانهای چند طبقه قاب خمشی واقع بر شالوده سطحی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
16 بررسی اثر میکروفین استوانه ای بر انتقال حرارت و افت فشار میکروکانال با منبع حرارتی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
17 بررسی اثرمولفه قائم زلزله برروی پلهای بتنی درنواحی نزدیک گسل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی بازتابهای ساختمانهای بلندمرتبه تحت زلزله های با محتوای پریود بالا (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
19 بررسی پاسخ پل های جداسازی شده با جداگرهای الاستومری (نیوپرن) و جداگر LRB : مطالعه موردی پل حصارک کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
20 بررسی رفتار سازههای بلند فولادی تحت اثر زلزله با استفاده از سیستممهار بازویی و کمربند خرپایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
21 بررسی رفتار لرزه ای مهاربازویی و کمربندخرپایی به عنوان سیستم مقاوم جانبی برای ساختمان های بلند فولادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
22 بررسی روابط آسیب پذیری لرزه ای لوله های مدفون (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
23 بررسی ضریب رفتار ساز ه های قاب فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
24 بررسی عددی پاسخ لرزه ای خطوط لوله مدفون تحت اثر جابجایی گسل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
25 بررسی عملکرد خط لوله مدفون فولادی تحت جابجایی ناشی از حرکت گسل معکوس به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
26 بررسی عملکرد لرزه ای مهاربازویی و کمربندخرپایی به عنوان سیستم مقاومجانبی برای ساختمان های بلند فولادی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
27 بررسی میزان تاب آوری شهر اردستان در برابر زلزله مطالعه موردی : ۴ محله کوشک ، ابالی ، راهمیان، فهره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
28 بررسی نتایج تحلیل های غیرخطی استاتیکی مودال و تاریخچه زمانی درسازه های مجهز به جداگرهای لرزه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بهبود عملکرد لرزهای قابهای فولادی مهاربندی شده با استفاده از مهاربندهای ضدکمانش مرکب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
30 تاثیر مهاربند همگرا بر ضریب رفتار سازه های فولادی با تحلیل پوش آور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
31 تاثیرات روانشناختی شیوع کووید-۱۹ بر سلامت روان کارکنان بخش بهداشت و درمان در ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مراقبت و درمان
32 تحلیل بازتاب خطوط لوله فولادی مدفون در تقاطع با گسل معکوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
33 تحلیل پاسخ و ارزیابی خسارت ساختمانهای بتن مسلح در معرض بارهایانفجاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
34 تحلیل لرزه ای پل کابلی ترکه ای هشتم اهواز به دو روش استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه زمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
35 تحلیل لرزه ای گروه شمع ناشی از اندرکنش کینماتیکی غیر خطی خاک و شمع (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 تحلیل لرزه ای گروه شمع ناشی از اندرکنش کینماتیکی غیرخطی خاك و شمع (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
37 تحلیل و بررسی اثرات انفجار بر روی قابهای بتنی مسلح (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
38 تحلیل هیسترزیس دیوارهای برشی فولادی بر مبنای یک مدل نواری اصلاح شده (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
39 تولید برق با استفاده از پمپ معکوس، مطالعه موردی نیروگاه برقابی خط نابر به کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
40 قابهای مهاربندی شده ضدکمانش مرکب (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
41 مطالعه پاسخ ساختمانهای فولادی با لحاظ نمودن اندرکنش غیرخطی خاک و سازه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 مطالعه تاثیر اندرکتش خاک و سازه بر پاسخ لرزه ای غیر خطی ساختمان های فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 مطالعه عددی بازتاب غیر خطی سیستم دیوارهای برشی فولادی با استفاده از مدل نواری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
44 مطالعه عددی تقویت و بهسازی خمشی ساختمانهای بتن مسلح با استفاده از مصالح FRP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
45 مطالعه عددی رفتار استاتیکی و دینامیکی پلهای کابلی ترکهایتحت اثر زلزله با توجه به آرایش متفاوت کابلها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
46 مطالعه موردی بررسی تاثیر خطای اندازه گیری مصرف آب کولرهای آبی بر هدررفت ظاهری و سهم آن از تولید در شهر کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
47 مطالعه و ارزیابی دقت روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در تعیین بازتاب لرزه ای سازه ها در ساختگاه حوزه نزدیک و دور از گسل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
48 معرفی بهترین مدل برای تخمین میانگین ماهیانه تشعشع روزانه برای شهر قم ایران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
49 مقایسه تجربی راندمان الکتروپمپ های شناور استیل و چدن در ایستگاه آزمایش الکتروپمپ با شرایط یکسان، مطالعه موردی شهر کاشان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
50 مقایسه تحلیل استاتیکی و تحلیل دینامیکی پلهای کابلی ترکهای تحت اثر زلزله با توجه به آرایش متفاوت کابلها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
51 مقایسه تغییر مکان های پسماند قابهای فولادی مهاربندی شده ضدکمانش مرکب و ضدکمانش متداول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
52 مقایسه عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده ضد کمانش مرکب و ضد کمانش متداول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
53 نیروهای کینماتیکی لرزه ای درشمع های منفرد واقع درمحیط خاک لایه ای غیرخطی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران