دکتر محمد ترکیهای اصفهانی

دکتر محمد ترکیهای اصفهانی استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک هسته ای دانشگاه کاشان

دکتر محمد ترکیهای اصفهانی

Dr. Mohammad Torkiha Esfahani

استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک هسته ای دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندازه گیری مقدار سلنیوم موجود در گندم نواحی مختلف شهر کاشان به روش فعالسازی نوترونی در رآکتور مینیاتوری اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 5، شماره: 2
2 ترکیب طیف سنجی گسیل پرتو ایکس ذره- القایی و طیف سنجی گسیل پرتو گامای پروتون- القایی برای تجزیه ی رنگ لاجوردی در کاشی باستانی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 35، شماره: 4
3 ساخت نانو سیم های CoZn انباشت شده در آلومینای نانومتخلخل و مشخصه یابی آن با استفاده از روش پس پراکندگی رادرفورد (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 22، شماره: 1
4 محاسبه و ارزیابی دز ارگان های حساس سر حین نوترون درمانی در راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از فانتوم زوبال (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 7، شماره: 3
5 مطالعهی باستان شناختی منشا تولید سفالهای زرینفام مجموعه دستکند زیرزمینی تپه قلعه خمین با استفاده از روش آنالیز پیکسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 2
6 مقایسه دو روش برهم کنش هسته ای و پراکندگی تشدیدی برای اندازهگیری نمایه عمقی اکسیژن در آلومینای نانو متخلخل (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز عنصری کاشی های باستانی به روش PIXE و PIGE (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران