دکتر محمدرضا تمنایی فر

دکتر محمدرضا تمنایی فر دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان

دکتر محمدرضا تمنایی فر

Dr. Mohammadreza Tamannaiefar

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی: نقش میانجی رفتارهای خودمراقبتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 12، شماره: 47
2 ارتباط کمال گرایی، جرات ورزی و میزان سازگاری دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (۹۲-۱۳۹۱) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 3
3 ارزیابی قابلیت های کارآفرینی دختران دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 3، شماره: 12
4 اهمیت و جایگاه ابزارهای وب ۲ در آموزش مجازی؛ پیاده سازی رویکرد تعاملی در دانشگاه های مجازی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
5 The relationship between body discrepancy and body image maladaptive coping strategies in female students: The mediating role of self-compassion and body shame (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 12، شماره: 4
6 The relationship between body image and adjustment in high school ‎students (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 5، شماره: 2
7 بازشناسی جایگاه فراموش شده هوش هیجانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 7
8 بررسی مقایسه ای تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان رشته های هنری و غیر هنری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 4
9 بررسی مقایسه ای سلامت روان و رضایت از زندگی زنان شاغل و غیرشاغل (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 21، شماره: 2
10 بررسی مقایسه ای سلامت روانی، سازگاری زناشویی و پاسخ های مقابله ای در زنان بارور و نابارور (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 9، شماره: 1
11 بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان مشروط و ممتاز* (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 5، شماره: 1
12 بررسی وضعیت طلاق و عامل مرتبط با آن از دیدگاه زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 30
13 برنامه هوش افزایی بر مبنای مولفه های هوش موفق در سه حوزه تصویری، کلامی و عددی و تاثیر آن بر تقویت هوش های چندگانه دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 67
14 پیامدهای تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در محیط خانه و خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 6، شماره: 12
15 پیش بینی اشتیاق تحصیلی براساس خودباوری: نقش تعدیل کننده استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
16 پیش بینی اعتیاد به اینترنت نوجوانان بر اساس سبک های فرزندپروری با میانجی گری سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 18، شماره: 65
17 پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس رگه های شخصیتی، حمایت اجتماعی و بهزیستی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 8، شماره: 29
18 پیش بینی سبک های مقابله ای و ابراز وجود بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 11، شماره: 3
19 پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس سازگاری (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) و صفات شخصیت در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 41
20 پیش بینی مهارت های اجتماعی بر اساس سبک های فرزند پروری (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 32
21 تبیین اهمال کاری تحصیلی بر اساس ابعاد سازش یافته و سازش نایافته کمال گرایی و جایگاه مهارگذاری (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 7، شماره: 2
22 تبیین حمایت اجتماعی بر اساس صفات شخصیتی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 3، شماره: 37
23 تبیین خودکار آمدی تحصیلی بر اساس سبک فرزند پروری و حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 34
24 تحلیل جایگاه هوش معنوی در میان مجریان و دریافت کنندگان کتاب درسی دین و زندگی دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 16
25 تحلیلی بر پیامدهای تغییر ساختاری در آموزش ابتدایی از منظر خودپنداره، اخلاق‌مداری، اعتماد و انسجام اجتماعی، و نگرش مثبت به مدرسه در دانش‌آموزان پایه ششم (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 4
26 رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 1
27 رابطه بین تصویر بدن و سازگاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان: نقش میانجی شفقت به خود و تاب آوری روان شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 27، شماره: 3
28 رابطه بین کمال گرایی منفی و اهمالکاری تحصیلی: نقش میانجی اضطراب امتحان و تعدیل کننده شفقت به خود (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 1
29 رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 28
30 رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری تحصیلی با اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 10، شماره: 2
31 رابطه خودتنظیمی و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان: نقش واسطه ای تاب آوری تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 48
32 رابطه ذهن‌آگاهی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشخوار خشم در مرتکبین جرایم خشونت‌آمیز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 9، شماره: 3
33 رابطه راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی با اضطراب امتحان دانش آموزان در پاندمی کووید۱۹: نقش واسطه ای تاب آوری تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 2
34 رابطه فرسودگی تحصیلی با سلامت روان وهوش معنوی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 19
35 رابطه هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 3
36 رابطه هوش هیجانی، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با سازگاری دانش آموزان دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 39
37 مدل ساختاری اضطراب اجتماعی بر اساس کمال گرایی سازش نایافته و راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان با نقش میانجی نشخوار فکری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 71
38 مقایسه بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی و مادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 1، شماره: 1
39 مقایسه سلامت روان و کیفیت زندگی در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 2
40 مقایسه کمال‌گرایی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان بالا و پایین (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 5
41 مقایسه ی عملکرد کودکان با و بدون اختلالات یادگیری در آزمون دیداری – حرکتی بندرگشتالت (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 1
42 نظریه هوش چندگانه و دلالت های آن در طراحی تجارب و فرصت های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 4
43 نقش میانجی تاب آوری و خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با پریشانی روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 28، شماره: 1
44 نقش واسطه ای عزت نفس و شفقت به خود در رابطه بین سبک اسناد و سازگاری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 11، شماره: 1
45 ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس آگاهی از بدن شی انگاشته (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 12، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش الکترونیکی: ویژگی ها، زیرساخت هاو موانع (دریافت مقاله) اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران
2 اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) بر سکوت زناشویی زنان ناسازگار شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
3 ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
4 ارتباط میان پیشرفت تحصیلی، مسندمهارگذاری و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
5 ارتقاء تفکر خلاق در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
6 افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان در همه گیری کووید-:۱۹ نقش پیشبین عدم تحمل بلاتکلیفی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
7 بازیهای رایانه ای و پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی
8 بررسی ارتباط بین خودباوری با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
9 بررسی رابطه باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
10 بررسی رابطه باورهای فراشناخت با اضطراب امتحان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
11 بررسی رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و شایستگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
12 بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارآمدی با پریشانی روانشناختی دربیماران مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
13 بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری با پریشانی روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
14 بررسی رابطه سبک اسناد و سازگاری با واسطه گری عزت نفس (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
15 بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های مقابله در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
16 بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و امید در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
17 بررسی رابطه سبک های فزند پروری و انگیزش پیشرفت در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
18 بررسی رابطه سبک های مقابله و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
19 بررسی رابطه کمالگرایی با اضطراب امتحان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
20 بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با انزوای اجتماعی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
21 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و رضایت از زندگی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
22 بررسی رابطه هوش فرهنگی با سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
23 بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه در دانشجویان دانشگاهکاشان (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
24 بررسی رابطه ی بین سبکهای فرزندپروری والدین با سبکهای پردازش هویت فرزندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
25 بررسی رابطه ی سبک های مقابله با بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
26 بیش بینی عزت نفس براساس سبک های دلبستگی ناایمن (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
27 پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس خودباوری و معنا در زندگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
28 پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان براساس میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
29 پیش بینی اضطراب سلامت دانشجویان بر اساس منابع کنترل سلامت در همه گیری کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
30 پیش بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و شفقت به خود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
31 پیش بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
32 پیش بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس شفقت به خود و شادکامی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
33 پیش بینی شفقت به خود براساس سبک های دلبستگی ناایمن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
34 پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بر اساس سلامت روان شناختی در همه گیری کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
35 پیشبینی پدیده وانمودگرایی بر اساس سبکهای دلبستگی ناایمن (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
36 پیشبینی پدیده وانمودگرایی براساس عزت نفس و شفقت به خود (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
37 تبیین اهمال کاری تحصیلی بر اساس ابعاد سازش یافته و سازش نایافته کمالگرایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
38 تبیین اهمالکاری تحصیلی براساس صفات شخصیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
39 تبیین بهزیستی روان شناختی بر اساس انعطاف پذیری شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
40 تبیین بهزیستی روان شناختی بر اساس تاب آوری و خودکارآمدی در بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
41 تبیین خلاقیت با توجه به صفات شخصیت وشیوههای فرزند پروری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
42 تعیین رابطه دینداری و سبکهای پردازش هویت: نقش جنسیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
43 تعیین رابطه هوشمعنوی و دینداری دانشجویان دانشگاههای دولتی استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
44 تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
45 خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
46 رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی با مهارتهای ارتباطی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی
47 رابطه بین سبکهای فرزندپروری والدین با بهزیستی روان شناختی در فرزندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
48 رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
49 رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان با رضایت شغلی کارگران(مطالعه موردی: شهرستانکاشان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
50 رابطه خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
51 رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
52 رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
53 رابطه سازگاری تحصیلی و ابزار وجود در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
54 رابطه سازگاری تحصیلی و خودکارآمدی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
55 رابطه مهارت مدیریت زمان با اهمالکاری تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
56 رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دبیرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
57 رابطه هوش هیجانی و خود کارآمدی با درگیری تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزه پیشرفت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
58 رسانه و پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی
59 سازگاری اجتماعی ، عاطفی و آموزشی در نوجوانان: مطالعه نقش خودکارآمدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
60 سازگاری و خرده مقیاس های آن در نوجوانان : مطالعه نقش حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
61 فرهنگ از منظر دفاع غیرعامل (دریافت مقاله) همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی
62 کیفیت زندگی در بارداری: نقش خودکارآمدی و تاب آوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
63 مقایسه بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی و مادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
64 مقایسه بهزیستی روانشناختی، استرس شغلی(تنیدگی شغلی)در بین معلمان مدارس استثنایی و عادی شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
65 مقایسه سازگاری مادران دارای فرزندکم توان ذهنی و مادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
66 مقایسه سبک های مقابله مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی ومادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
67 نقش خودکارآمدی درسازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
68 نقش عوامل فردی،آموزشگاهی واجتماعی تاثیرگذار برپیشرفت تحصیلی فراگیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
69 نوآوری آموزشی و تحول در آموزش (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
70 نوع شناسی شبانه روزی و تفاوتهای سبکهای یادگیری و تفکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت