دکتر محمدرضا تمنایی فر

دکتر محمدرضا تمنایی فر دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان

دکتر محمدرضا تمنایی فر

Dr. Mohammadreza Tamannaiefar

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط کمال گرایی، جرات ورزی و میزان سازگاری دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (۹۲-۱۳۹۱) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 3
2 اهمیت و جایگاه ابزارهای وب ۲ در آموزش مجازی؛ پیاده سازی رویکرد تعاملی در دانشگاه های مجازی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
3 بازشناسی جایگاه فراموش شده هوش هیجانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 7
4 بررسی مقایسه ای تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان رشته های هنری و غیر هنری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 4
5 بررسی مقایسه ای سلامت روان و رضایت از زندگی زنان شاغل و غیرشاغل (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 21، شماره: 2
6 بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان مشروط و ممتاز* (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 5، شماره: 1
7 بررسی وضعیت طلاق و عامل مرتبط با آن از دیدگاه زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 30
8 برنامه هوش افزایی بر مبنای مولفه های هوش موفق در سه حوزه تصویری، کلامی و عددی و تاثیر آن بر تقویت هوش های چندگانه دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 67
9 پیامدهای تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در محیط خانه و خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 6، شماره: 12
10 پیش بینی سبک های مقابله ای و ابراز وجود بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 11، شماره: 3
11 پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس سازگاری (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) و صفات شخصیت در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 4
12 پیش بینی مهارت های اجتماعی بر اساس سبک های فرزند پروری (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 32
13 تبیین اهمال کاری تحصیلی بر اساس ابعاد سازش یافته و سازش نایافته کمال گرایی و جایگاه مهارگذاری (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 7، شماره: 2
14 تبیین حمایت اجتماعی بر اساس صفات شخصیتی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 3، شماره: 37
15 تبیین خودکار آمدی تحصیلی بر اساس سبک فرزند پروری و حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 34
16 تحلیل جایگاه هوش معنوی در میان مجریان و دریافت کنندگان کتاب درسی دین و زندگی دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 16
17 تحلیلی بر پیامدهای تغییر ساختاری در آموزش ابتدایی از منظر خودپنداره، اخلاق‌مداری، اعتماد و انسجام اجتماعی، و نگرش مثبت به مدرسه در دانش‌آموزان پایه ششم (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 4
18 رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 1
19 رابطه بین تصویر بدن و سازگاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان: نقش میانجی شفقت به خود و تاب آوری روان شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 27، شماره: 3
20 رابطه بین کمال گرایی منفی و اهمالکاری تحصیلی: نقش میانجی اضطراب امتحان و تعدیل کننده شفقت به خود (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 1
21 رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 28
22 رابطه خودتنظیمی و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان: نقش واسطه ای تاب آوری تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 48
23 رابطه ذهن‌آگاهی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشخوار خشم در مرتکبین جرایم خشونت‌آمیز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 9، شماره: 3
24 رابطه فرسودگی تحصیلی با سلامت روان وهوش معنوی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 19
25 رابطه هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 3
26 رابطه هوش هیجانی، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با سازگاری دانش آموزان دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 39
27 مقایسه بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی و مادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 1، شماره: 1
28 مقایسه سلامت روان و کیفیت زندگی در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 2
29 مقایسه کمال‌گرایی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان بالا و پایین (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 5
30 مقایسه ی عملکرد کودکان با و بدون اختلالات یادگیری در آزمون دیداری – حرکتی بندرگشتالت (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 1
31 نظریه هوش چندگانه و دلالت های آن در طراحی تجارب و فرصت های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 4
32 ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس آگاهی از بدن شی انگاشته (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 12، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش الکترونیکی: ویژگی ها، زیرساخت هاو موانع (دریافت مقاله) اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران
2 اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) بر سکوت زناشویی زنان ناسازگار شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
3 ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
4 ارتباط میان پیشرفت تحصیلی، مسندمهارگذاری و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
5 ارتقاء تفکر خلاق در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
6 افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان در همه گیری کووید-:۱۹ نقش پیشبین عدم تحمل بلاتکلیفی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
7 بررسی ارتباط بین خودباوری با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
8 بررسی رابطه باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
9 بررسی رابطه باورهای فراشناخت با اضطراب امتحان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
10 بررسی رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و شایستگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
11 بررسی رابطه سبک اسناد و سازگاری با واسطه گری عزت نفس (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
12 بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های مقابله در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
13 بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و امید در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 بررسی رابطه سبک های فزند پروری و انگیزش پیشرفت در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
15 بررسی رابطه سبک های مقابله و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
16 بررسی رابطه کمالگرایی با اضطراب امتحان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
17 بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با انزوای اجتماعی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
18 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و رضایت از زندگی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
19 بررسی رابطه هوش فرهنگی با سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
20 بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه در دانشجویان دانشگاهکاشان (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
21 بررسی رابطه ی بین سبکهای فرزندپروری والدین با سبکهای پردازش هویت فرزندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
22 بررسی رابطه ی سبک های مقابله با بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
23 بیش بینی عزت نفس براساس سبک های دلبستگی ناایمن (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
24 پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس خودباوری و معنا در زندگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
25 پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان براساس میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
26 پیش بینی اضطراب سلامت دانشجویان بر اساس منابع کنترل سلامت در همه گیری کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
27 پیش بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و شفقت به خود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
28 پیش بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
29 پیش بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس شفقت به خود و شادکامی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
30 پیش بینی شفقت به خود براساس سبک های دلبستگی ناایمن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
31 پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بر اساس سلامت روان شناختی در همه گیری کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
32 پیشبینی پدیده وانمودگرایی بر اساس سبکهای دلبستگی ناایمن (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
33 پیشبینی پدیده وانمودگرایی براساس عزت نفس و شفقت به خود (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
34 تبیین اهمال کاری تحصیلی بر اساس ابعاد سازش یافته و سازش نایافته کمالگرایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
35 تبیین اهمالکاری تحصیلی براساس صفات شخصیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
36 تبیین خلاقیت با توجه به صفات شخصیت وشیوههای فرزند پروری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
37 تعیین رابطه دینداری و سبکهای پردازش هویت: نقش جنسیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
38 تعیین رابطه هوشمعنوی و دینداری دانشجویان دانشگاههای دولتی استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
39 تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
40 خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
41 رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی با مهارتهای ارتباطی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی
42 رابطه بین سبکهای فرزندپروری والدین با بهزیستی روان شناختی در فرزندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
43 رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
44 رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان با رضایت شغلی کارگران(مطالعه موردی: شهرستانکاشان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
45 رابطه خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
46 رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
47 رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
48 رابطه سازگاری تحصیلی و ابزار وجود در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
49 رابطه سازگاری تحصیلی و خودکارآمدی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
50 رابطه مهارت مدیریت زمان با اهمالکاری تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
51 رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دبیرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
52 رابطه هوش هیجانی و خود کارآمدی با درگیری تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزه پیشرفت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
53 سازگاری اجتماعی ، عاطفی و آموزشی در نوجوانان: مطالعه نقش خودکارآمدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
54 سازگاری و خرده مقیاس های آن در نوجوانان : مطالعه نقش حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
55 کیفیت زندگی در بارداری: نقش خودکارآمدی و تاب آوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
56 مقایسه بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی و مادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
57 مقایسه بهزیستی روانشناختی، استرس شغلی(تنیدگی شغلی)در بین معلمان مدارس استثنایی و عادی شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
58 مقایسه سازگاری مادران دارای فرزندکم توان ذهنی و مادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
59 مقایسه سبک های مقابله مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی ومادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
60 نقش خودکارآمدی درسازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
61 نقش عوامل فردی،آموزشگاهی واجتماعی تاثیرگذار برپیشرفت تحصیلی فراگیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
62 نوآوری آموزشی و تحول در آموزش (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
63 نوع شناسی شبانه روزی و تفاوتهای سبکهای یادگیری و تفکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت