دکتر فیروز جعفری

دکتر فیروز جعفری گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

دکتر فیروز جعفری

Dr. Firouz jafari

گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی گسل پنهان دورود (جنوب باختر ایران) در محدوده دشت سیلاخور با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
2 آینده پژوهی تغییرات کاربری اراضی شهری در کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 2
3 آینده نگاری برندسازی کلان شهر تبریز با رویکرد برنامه ریزی سناریومبنا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 30
4 ارزیابی شهر جدید سهند با استفاده از سیستم ظرفیت برد شهری(U.C.C.A.S) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 12، شماره: 3
5 ارزیابی و سنجش داده های استخراج شده ساختمان ها با استفاده از لیدار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 78
6 استفاده از معکوس سازی های لی – اولدنبرگ و هموار برای شناسایی کانسار پلی متال منطقه عشوند نهاوند با کمک داده های IP/Res (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 8، شماره: 1
7 بررسی تطبیقی سرزندگی در فضاهای تجاری تاریخی و مدرن شهر تبریز (مطالعه موردی: بازار تاریخی و برج بلور تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 4
8 بررسی و تحلیل تراکم ساختمانی(FAR)، در محله های شهری با استفاده از LUI: نمونه موردی محله گلباد شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 3، شماره: 11
9 بررسی و تحلیل جایگاه تراکم ساختمانی در طرح های توسعه شهری شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 53
10 تاثیر تخلفات ساختمانی بر سیمای شهر تبریز(مطالعه موردی: محلات پرواز و دمشقیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 10، شماره: 1
11 تحلیل توزیع پارک های شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر بناب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 1
12 تحلیل فضایی توسعه منطقه ای استان های کشور بر مبنای شاخص های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
13 تحلیل فضایی توسعه منطقه ای کشور بر مبنای شاخص های اجتماعی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 1
14 تحلیل نابرابری های فضایی براساس شاخص های بهداشت و درمان (مطالعه موردی: شهرستان های استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 33
15 تحلیلی بر عوامل تاثیرگذار در زیستپذیری شهری مطالعه موردی: منطقه ۸ شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 6
16 دلالت های دوبنی در اندیشه سیاسی در ایران (قرون ۵-۷ هجری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 8، شماره: 31
17 شناسایی عوامل کلیدی موثر بر قیمت مسکن با رویکرد آینده نگاری مورد پژوهی: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 67
18 شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی موثر بر ایجاد برندینگ شهری با رویکرد آینده پژوهی، مطالعه موردی کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 391
19 محاسبه ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان ها در سقف شیبدار با استفاده از داده لیدار و تصاویر اولتراکم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 12، شماره: 43
20 واکاوی طرح های توسعه شهری جدید با الگوهای نوین برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی: شهرک خاوران تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 4
21 واکاوی میزان نگرش مردم از معیارهای مسکن مناسب روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان هشترود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 58
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و تحلیل اثرات جغرافیایی گردشگری در شهر سرعین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی
2 ارزیابی و تحلیل روند جمعیتی سکونتگاه های اطراف دریاچه ارومیه (1365-1390) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
3 امکان سنجی توسعه شهرستان پارس آباد مغان بعنوان منطقه آزاد تجاری با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
4 اهمیت مطالعات آینده پژوهی در برنامه ریزی مسکن (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
5 بررسی ویژگی های محل دفن پسماند شهری با تأکید بر خصوصیات خاکشناسی (مطالعه موردی شهرستان بناب) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
6 تجربیات موفق و تحلیل اقدامات و پاکسازی مناطق حاشیه نشینی محدوده مورد مطالعه فیکیر تپه ، استانبول ترکیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
7 تحلیل الگوی پراکنشفضای سبز شهری در کلانشهر تبریز با استفاده ازGIS و مدل AHP مطالعه موردی: منطقه 4 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 تحلیل مکانی محل دفن پسماند شهرستان بناب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
9 تحلیل مکانی محل دفن پسماند شهرستان بناب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 تحلیلی بر ساختار کالبدی- فرهنگی شهرها با تاکید بر معماری بوم گرا (نمونه موردی: منطقه ۲ کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
11 جایگاه اقلیم در معماری بومی شهرهای کوهستانی غرب کشور مطالعه موردی:شهر صحنه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
12 راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالشهای هشت گانه شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری
13 رتبه بندی متغیرهای موثر در مصرف انرژی ساختمان های مسکونی شهر تبریز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
14 سنجش کیفیت پیادهروهای شهری ایران؛ نمونه موردی محله گلباد تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
15 مسائل و مشکلات عمده کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری
16 معرفی و تحلیل چشم انداز شهر داکا در بنگلادش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
17 مقایسه و ارزیابی متغیرهای تاثیرگذار در مصرف آب مساکن شهر تبریز (مطالعه موردی منطقه ۴و ۵) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
18 همسازی اقلیم ومعماری برای توسعه پایدار محیط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری