دکتر علی اکبر عسکری

دکتر علی اکبر عسکری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

دکتر علی اکبر عسکری

Dr. Aliakbar Askari

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر نانو ذرات آهن و منیزیم و تاریخ کاشت بر عملکرد و میزان نیترات غده سیب زمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی دوره: 10، شماره: 2
2 مطالعه تاثیر محلول پاشی کودهای نانوذرات آهن ، منیزیم و تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد سیب زمینی رقم سانته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر محلول پاشی سالسیلیک اسید بر مقاومت به تنش شوری در خیار سبز گلخانه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر محلول پاشی سالسیلیک اسید بر مقاومت به تنش شوری در خیار سبز گلخانه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر ورمی کمپوست بقایای درخت خرما و کود حیوانی گاوی بر رشد حنا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 اثر هیدروپرایمینگ و هالوپرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه باقلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 اکوتوریسم راهی جهت دستیابی به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
6 بررسی اثر باکتری آزوسپریلیوم بر عملکرد کمی و کیفی ذرت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
7 بررسی اثر خاکستر حاصل از زباله شهری بر رشد و برخی از عناصرسورگوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
8 بررسی اثر خاکستر حاصل از ضایعات خرما بر برخی از صفات سورگوم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 بررسی اثر خاکستر زباله و خاکستر چوب خرما بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک گیاه سورگوم (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
10 بررسی اثرات خاکستر چوب و کود شیمیایی کامل بر رشد و عملکرد ذرت رقم فجر (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
11 بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره گیاهان مورنیگاه، سیر، آویشن شیرازی برباکتریاستافیلوکوکوس ارئوس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
12 بررسی اثرات هورمون های اکسین و استروژن بر جوانه زنی بدور گلرنگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
13 بررسی و شناسایی گیاهان دارویی منطقه بم جهت دستیابی به روش های صحیح بهره برداری از منابع طبیعی منطقه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
14 برسی پاسخ بیوشمیایی گیاه کلزا به هورمون استروژن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
15 مطالعه اثر خاکستر آتشفشان و هماتیت بر شاخص های رشدی گیاه سورگوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 مطالعه تولید آگار از جلبک گراسیلاریا Gracilaria corticata در آکواریومهای شیشه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
17 مطالعه مقایسه ای اثرات قارچ کشی عصاره گیاه گلرنگ تحت تاثیر کودهای مختلف بر قارچ رایزوپوس استولونیفر (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 نقش قنات ها در شکل گیری و فرهنگ روستاها با هدف توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان بم) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف