دکتر مهدی شیخ موحد

دکتر مهدی شیخ موحد

دکتر مهدی شیخ موحد

Dr. Mahdi Sheikh Movahhed

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر دولت الکترونیک بر اجرایی شدن حکمرانی مطلوب با تاکید برشفافیت حکمرانی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
2 تقویت اعتماد عمومی به مثابه ابزار ارتقای سلامت نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 11
3 صیانت از قانون اساسی در ایران و آلمان: بانگاه ویژه به اصول جامعه شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
4 مفهوم و مصادیق موسسه عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اعتقاد یا اجبار در پذیرش قدرت سیاسی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 چالش های موجود در خصوص صندوق های بازنشستگی با تاکید بر وضعیت سازمان تامین اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
3 صیانت از آزادی اطلاعات در حقوق ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
4 فرآیند حل و فصل اختلافات سازمان ها و ارگان های قوه مجریه با یکدیگر در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
5 نقش تشکیلات قضایی در حفظ جایگاه و امنیت قضات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
6 نقش و جایگاه نظارت بر سازمان تامین اجتماعی در حقوق اساسی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی