دکتر مهدی شیخ موحد

دکتر مهدی شیخ موحد

دکتر مهدی شیخ موحد

Dr. Mahdi Sheikh Movahhed

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تحقق پذیری آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی کشور ایران (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 32
2 بررسی تطبیقی بسترهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، مصر و حقوق بین المللی مشارکت دهی مردم در پیشگیری از فساد اداری : مطالعه موردی جرم اختلاس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی دوره: 1، شماره: 3
3 تاثیر دولت الکترونیک بر اجرایی شدن حکمرانی مطلوب با تاکید برشفافیت حکمرانی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
4 تقویت اعتماد عمومی به مثابه ابزار ارتقای سلامت نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 11
5 صیانت از قانون اساسی در ایران و آلمان: بانگاه ویژه به اصول جامعه شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
6 مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی از منظر فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 5، شماره: 3
7 مفهوم و مصادیق موسسه عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اعتقاد یا اجبار در پذیرش قدرت سیاسی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 چالش های موجود در خصوص صندوق های بازنشستگی با تاکید بر وضعیت سازمان تامین اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
3 صیانت از آزادی اطلاعات در حقوق ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
4 ضمانت اجرای آزادی های عمومی در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
5 فرآیند حل و فصل اختلافات سازمان ها و ارگان های قوه مجریه با یکدیگر در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
6 نقش تشکیلات قضایی در حفظ جایگاه و امنیت قضات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
7 نقش و جایگاه نظارت بر سازمان تامین اجتماعی در حقوق اساسی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی