دکتر رویا موسی زاده

دکتر رویا موسی زاده استادیار گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست

دکتر رویا موسی زاده

Dr. Roya MousaZadeh

استادیار گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A proposed framework for estimating the environmental damage cost of mining activities in line with the goals of sustainable mining: a case study of Sungun-Ahar Copper Mine, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 56، شماره: 2
2 ارائه الگوی راهنمای ارزش گذاری اقتصادی و برآورد هزینه خسارات وارد بر خدمات زیست بومی تالاب های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 5، شماره: 67
3 برآورد ارزش اقتصادی کالاهای بازاری در اکوسیستم ساحلی تالاب انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 3، شماره: 59
4 برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 2
5 برآورد هزینه خسارت های وارد بر خدمات زیست بومی ناشی از معدنکاری فلزات مس، طلا، بوکسیت و آهن در ایران و تحلیل مقایسه ای آن با هزینه خسارت های جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 2
6 برآورد هزینه های وارد بر خدمات بوم سازگان اراضی زراعی ناشی از معدنکاری فلز بوکسیت جاجرم خراسان شمالی با استفاده از رویکرد انتقال منفعت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 6، شماره: 73
7 بررسی تاثیر صنایع موجود و در دست احداث شهر اراک بر کیفیت هوای شهر با استفاده از مدل ADMS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 1
8 سنجش اثرهای تغییر کاربری زمین و برآورد هزینه های اتلاف ظرفیت ذخیره سازی و ترسیب کربن در سرزمین جنگلی هیرکانی با استفاده از مدل InVEST (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 5، شماره: 2
9 مدل سازی سناریویی برای پیش بینی تغییرات آتی پوشش/کاربری زمین با استفاده از نرم افزار (InVEST) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 2
10 مشاهده اثرات ضد سرطانی آفلاتوکسین B۱ در تومور پستانی رده ۴T۱ موش با تزریق اطراف توموری (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 18، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب مجازی، ابزاری تاثیرگذار در سیاست گذاری تجارت کالا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
2 ارائه الگوی راهنمای ارزش گذاری اقتصادی تالاب های ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار
3 ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی بمنظور حفاظت و احیاء تالابهای ساحلی: (مطالعه موردی : تالاب انزلی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
4 اقتصاد محیط زیست در ایران ، چالش های موجود و چشم انداز آینده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 برآورد ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در پنج ایستگاه تفکیک از مبدا شهر کرج (با استفاده از روش تحلیل هزینه -منفعت) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
6 برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تنظیمی گاز در زیست بوم های جنگلی و مرتعی منطقه حفاظت شده ارسباران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 بررسی روش شناختی نحوه تلفیق چهارچوب خدمات اکوسیستمی در ارزیابی چرخه حیات (LCA) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، محیط زیست و کشاورزی