دکتر محسن جاوری

دکتر محسن جاوری دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان

دکتر محسن جاوری

Dr. Mohsen Javeri

دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study between the Nishapur and Samarra Pottery in the 3rd and 4th Centuries AH / 9th and 10th Centuries AD (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 2، شماره: 1
2 آتشکده محوطه ویگل و هراسکان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 8، شماره: 1
3 اقبالیه کاشان؛ شواهد باستان شناسی از پهنه فرهنگی دشت کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 13، شماره: 2
4 Sassanian Pottery of Tesmijan, Kashan: A Study of Surface Materials (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 4
5 تاملی بر ساختار فضایی و الگوی کالبدی خانه‬ های دوره قاجار شهر نطنز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 10، شماره: 19
6 تحولات تاریخی شهر نطنز با اتکا به منابع مکتوب و شواهد معماری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 14، شماره: 1
7 تعیین ادوار رونق محله‬ های شهر نطنز با اتکاء به کتیبه‬ های بناهای تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 7، شماره: 20
8 جایگاه محله جوباره در تحولات تاریخی و تاثیر آن بر بافت شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 14، شماره: 3
9 رسوب شناسی و زمین باستان شناسی ابزارهای سنگی (موسترین) در ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 73
10 شناسایی فنی و خوانش خطوط سکه های مسی حفاری شده از محوطه تاریخی فیض آباد کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 3، شماره: 2
11 شهرهای «ویگل» و «هراسکان» در انتقال از عصر ساسانیان به دوران اسلامی با اتکاء به داده های باستان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 1، شماره: 2
12 صیانت و سامان دهی عرصه و حریم منظری تپه های باستانی سیلک (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 10، شماره: 2
13 گزارش مقدماتی فصل اول کاوش باستان شناسی محوطه فیض آباد در بهار ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 6، شماره: 2
14 مدرسه جعفرآباد بنایی ناشناخته از دوره صفوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تأثیر تفکرات شهرسازی ایران بر امپراتوری عثمانی در قرن دهم هجری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر
2 تأثیر تفکرات شهرسازی ایرانی بر شهر در دوره ی اسلامی (نمونه ی موردی مقایسه ی شهرهای فیروزآباد ساسانی و بغداد عباسی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر
3 جغرافیای سیاسی اصفهان در عصر سلجوقیان (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت