دکتر اصغر جعفری

دکتر اصغر جعفری دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان

دکتر اصغر جعفری

Dr. Asghar Jafari

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای در خودپنداره و عاطفه مثبت و منفی زنان (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 3، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی در بهبود فرآیند و محتوای خانواده در زوج های متقاضی طلاق توافقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 20، شماره: 77
3 اثربخشی تمرینات ورزش هوازی در کاهش احساس تنهایی و ارتقاء سطح شادکامی در سالمندان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 5
4 اثربخشی توانمندسازی روان شناختی درکاهش اضطراب و بهبود کارکردهای اجرایی زنان دارای همسر معتاد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 32
5 اثربخشی شیوه های فرزندپروری به مادران در بهبود مسئولیت پذیری دختران نوجوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 1، شماره: 1
6 اثربخشی مشاوره مبتنی بر نظریه چند وجهی لازاروس بر خودهای ممکن، منبع کنترل و ولع مصرف مواد در معتادان تحت دارو درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 4
7 اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب کودکان دچار اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 1، شماره: 2
8 Evaluation the accessibility of emergency care for traumatic children in emergency departments (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 11
9 The Association between Serum Lactate Level and Hospital Outcome in Children with Multi-Trauma (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 10، شماره: 10
10 The mediating role of emotion regulation on relation of psychological distress and Cognitive -Attentional Syndrome of mothers with psychological adjustment of adolescents with cancer in COVID-۱۹ pandemic (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 2، شماره: 4
11 The Predicting of Pain based on Emotional Expression in Women with Breast cancer in Pandemic COVID-۱۹: mediating role of life Style (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 2، شماره: 2
12 پیش بینی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار بر اساس سرمایه ر.وانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با نقش واسطه ای سبک های مقابله با استرس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 1، شماره: 1
13 پیش بینی انگیزش درونی- بیرونی برای یادگیری بر اساس سبک های اسنادی و خودکارآمدی در دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 1
14 پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس هوش هیجانی با نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی در دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 2
15 پیش بینی بهزیستی روان شناختی زنان با پرفشاری خون بر اساس استرس ادراک شده با نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 7، شماره: 2
16 پیش بینی رشد پس از سانحه زنان مطلقه بر اساس بهزیستی معنوی و سخت رویی روانشناختی با نقش میانجی تنظیم هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 7، شماره: 11
17 پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس تیپ های شبانه روزی صبحگاهی- شامگاهی با نقش واسطه ای انگیزش پیشرفت در دانشجویان پرستاری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 3
18 پیش بینی صداقت در روابط زناشویی براساس کفایت اجتماعی و سلامت معنوی با نقش واسطه ای امید در دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 7، شماره: 4
19 پیش بینی عاطفه مثبت و منفی بر اساس شفقت به خود با نقش واسطه ای تیپ های شخصیتی A و B در مراقبین بیماران آلزایمر (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 3، شماره: 4
20 پیش بینی قضاوت اخلاقی در دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی عادی و تیزهوش بر اساس ارزش های شخصی - خانوادگی و خودپنداره (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 6، شماره: 2
21 تاثیر آموزش خودگویی انگیزشی و مهارت های تصویرسازی ذهنی در ارتقاء عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 4
22 تاثیر آموزش مهارت های خودآگاهی و مدیریت هیجان ها در افزایش تاب آوری و شادکامی زنان سرپرست خانوار. (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 2، شماره: 8
23 تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم در کاهش خشونت خانوادگی و بهبود رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 3
24 تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب آشکار و پنهان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به چاقی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 1
25 تدوین یک برنامه روانی- آموزشی بر اساس الگوی ستیر برای زوجین متعارض و اثربخشی آن در کاهش سبک مقابله ای ناکارآمد و احتمال وقوع طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
26 رابطه ابعاد هوش معنوی و گرایش به اعتیاد و مقایسه آن بین دانشجویان دختر و پسر (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 1، شماره: 2
27 رابطه سرمایه روان شناختی و اخلاق حرفه ای در پرستاران: نقش واسطه ای مکانیسم های دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 2
28 رابطه کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای با فرسودگی در ورزشکاران فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 11
29 رابطه معنای زندگی و انسجام خانواده معلمان در دوره کووید- ۱۹: نقش واسطه ای معنویت در کار (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 5
30 طراحی مدل پیش بینی انعطاف پذیری شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه زندگی در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 39
31 طراحی مدل پیش بینی عملکرد خانواده، سبک های مقابله با تعارض زناشویی و انعطاف پذیری شناختی، بر اساس تحلیل روند تغییرات دورهای تحولی خانواده در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 16، شماره: 54
32 طراحی مدل پیش بینی عملکرد خانواده، سبک های مقابله با تعارض زناشویی و انعطاف پذیری شناختی، بر اساس تحلیل روند تغییرات دورهای تحولی خانواده در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 16، شماره: 54
33 مدل سازی سازگاری روانی نوجوانان مبتلا به سرطان در زمان پاندمی کووید-۱۹ بر اساس نشانگان شناختی- توجهی با میانجی گری تنظیم هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 14
34 مقایسه اثربخشی آموزش شفقت خود و درمان هیجان مدار در کاهش آسیب پذیری روانی- بدنی مادران کودکان با ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 47
35 مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و آموزش شفقت به خود در تاب آوری و کاهش آسیب پذیری روانی- بدنی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری (خواندن و نوشتن) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 14، شماره: 55
36 مقایسه انعطاف پذیری شناختی، سرمایه روان شناختی و راهبردهای مقابله با درد بین افراد مبتلا به کووید ۱۹ پاسخ دهنده و عدم پاسخ دهنده به درمان خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 74
37 مقایسه راهبردهای مقابله ای و سرسختی روان شناختی بین والدین کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت و منفی به درمان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 6
38 مقایسه ی کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی والدین کودکان دارای سندرم داون، والدین کودکان دارای ناتوانی یادگیری و والدین کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 1
39 نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای کارآمد و ناکارآمد در رابطه کمال گرایی مثبت و منفی با فرسودگی ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 3، شماره: 2
40 ویژگی های روان سنجی نسخه نوین هوش آزمای تهران استنفورد - بینه در تشخیص کودکان با اختلال یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی به مادران در افزایش فردیت یافتگی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی در کاهش علایم افسردگی دانشجویان داروسازی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
3 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی به مادران در افزایش فردیت یافتگی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی ومشاوره خانواده استان البرز
4 اثربخشی آموزش مهارت های حل مساله بر سازگاری اجتماعی و تاب آوری دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 باورهای غیرمنطقی مردان با نقش واسطه ای عملکرد عاطفی خانواده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
6 پیش بینی ادراک لیاقت براساس حمایت اجتماعی ادارک شده و ابرازگری هیجانی در دانشجویان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
7 پیش بینی ادراک لیاقت براساس حمایت اجتماعی ادراک شده و ابراز گری هیجانی در دانشجویان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
8 پیش بینی افسردگی در دانشجویان دارای شکست عاطفی بر اساسسبک های دلبستگی و خودپنداره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
9 پیش بینی بهزیستی روانشناختی زنان با پرفشاری خون بر اساس استرس ادراک شده با نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
10 پیش بینی پرخاشگری بر اساس ایمنی هیجانی با نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای در دانش آموزان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
11 پیش بینی تاثیر پرخاشگری بر اساس ایمنی هیجانی و سبک مقابله ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
12 پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه در زوجین جوان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس بعد آموزشی استفاده از شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
14 پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس خودگردانی در دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
15 پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی در دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
16 پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی و خودگردانی در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
17 پیش بینی طلاق عاطفی بر نگرش به ازدواج در زوجین متاهل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
18 پیش بینی نگرش کارآفرینی بر اساس تصویرسازی ذهنی وتحمل ابهام در دانشجویان رشته های علوم انسانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
19 پیشبینی صداقت بر اساس کفایت اجتماعی و سلامت معنوی با نقش واسطه ای امید در دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
20 تعیین رابطه حمایت اجتماعی و تعارض والد نوجوان با بحران وجودی نوجوانان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
21 تعیین رابطه هوش فرهنگی با کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
22 تغییرات ابعاد عملکرد خانواده و مقایسه آنها در بین الگوهای جدید خانواده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
23 خشونت علیه زنان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
24 رابطه بلوغ عاطفی با سازگاری اجتماعی نوجوانان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
25 رابطه بلوغ عاطفی و تاب آوری با سازگاری اجتماعی نوجوانان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
26 رابطه بین احساس تنهایی با میزان استفاده دانش اموزان از فضای مجازی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
27 رابطه بین سطح تحول روانی معنوی با میزان استفاده دانش آموزان از فضای مجازی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
28 رابطه بین سطح تحول روانی معنوی با میزان استفاده دانش آموزان از فضای مجازی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
29 رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با افسردگی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
30 رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با افسردگی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
31 رابطه راهبردهای مقابله وسخت رویی باکیفیت زندگی کاری دربیماران دیابت نوع دووافراد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
32 رابطه سبک های فراانگیزشی و هوش فرهنگی با فرسودگی شغلی در مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
33 رابطه سبک های فرزند پروری گرم بودن و طرد کردن والدین با خلاقیت دانش اموزان با نقش میانجی گرگشودگی و صفات شخصیتی تاریک بر دانش آموزان پسر پایه پنجم و ششم ابتدایی شهر فارسان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
34 رابطه شیوه های فرزند پروری وارزش های والدین با گرایش به اعتیاد در نوجوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
35 رابطه کارکرد عاطفی خانواده و حمایت اجتماعی ادراک شده با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در دانش آموزان پسر دبیرستانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
36 رابطه ویژگی های شخصیتی معلمان با سبک مدیریت کلاس درشهرآران وبیدگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
37 رابطه ویژگی های شخصیتی و گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دختر: با نقش واسطه ای فرآیند خانواده (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
38 رابطه ویژگی های شخصیتی و گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دخترک با نقش واسطه ای فرایند خانواده (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
39 رابطه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با اعتیاد به بازی های رایانه ای در نوجوانان پسر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
40 رابطه هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دامپزشکی، فنی و مهندسیو ادبیات (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
41 رابطه هوش هیجانی و خود کارآمدی با درگیری تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزه پیشرفت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
42 عملکرد عاطفی خانواده و کاهش خشونت در خانواده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
43 مشکلات عاطفی و نیازهای اساسی روانشناختی در بین والدین کودکآزار و والدین عادی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
44 مقایسه پیش بینی کننده های رضایت زناشویی در چرخه های گوناگون خانواده براساس تغییرات کارکرد خانواده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
45 مقایسه سبکهای مقابله ای و دلبستگی و ابعاد شخصیت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
46 مقایسه کیفیت زندگی والدین دارای کودکان سندرم داون، والدین کودکان دارای ناتوانی یادگیری و والدین کودکان عادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
47 مقایسه میزان افسردگی دانش آموزان دختر و پسر شهر قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
48 نقش رابطه نیازهای روان شناختی و کمال گرایی با ادراک از تصویر بدن در متقاضیان عمل جراحی زیبایی ( پلاستیک ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی