دکتر روح الله جهانی پور

دکتر روح الله جهانی پور دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان

دکتر روح الله جهانی پور

Dr. Ruhollah Jahanipur

دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 22، شماره: 1
2 آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 22، شماره: 2
3 پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 37، شماره: 63
4 تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از ۱۸۸۰ تا ۱۹۷۰ (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 25، شماره: 36
5 تاریخچه بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 38، شماره: 65
6 جنبه های حرکت براونی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 37، شماره: 63
7 جنبه های هندسی آنالیز تصادفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 26، شماره: 38
8 حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 23، شماره: 2
9 دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 38، شماره: 65
10 روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 30، شماره: 47
11 ریاضیات: علم و هنر (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 37، شماره: 62
12 نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 23، شماره: 2
13 نوع مقاله های «فرهنگ و اندیشه ریاضی» (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 35، شماره: 59
14 نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 25، شماره: 36