دکتر روح الله جهانی پور

دکتر روح الله جهانی پور دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان

دکتر روح الله جهانی پور

Dr. Ruhollah Jahanipur

دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 37، شماره: 63
2 تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از ۱۸۸۰ تا ۱۹۷۰ (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 25، شماره: 36
3 تاریخچه بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 38، شماره: 65
4 جنبه های حرکت براونی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 37، شماره: 63
5 جنبه های هندسی آنالیز تصادفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 26، شماره: 38
6 دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 38، شماره: 65
7 روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 30، شماره: 47
8 ریاضیات: علم و هنر (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 37، شماره: 62
9 نوع مقاله های «فرهنگ و اندیشه ریاضی» (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 35، شماره: 59
10 نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 25، شماره: 36