دکتر مجید فولادیان

دکتر مجید فولادیان دانشيار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مجید فولادیان

Dr. Majid Fouladian

دانشيار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از دین ورزی شادمانه و عید محور تا دینداری سوگوارانه و شخص محور (سیر تحولات بازنمایی آئین های دینی در مطبوعات سده ی اخیر تهران؛ مطالعه ی موردی: روزنامه اطلاعات) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 29، شماره: 62
2 بازنمایی تیپهای هویتی در پروفایلهای تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانهشناسی اجتماعی تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 16، شماره: 58
3 بازنمایی مفهوم عشق در کارتون های کلاسیک: نشانه شناسی کارتون های سیندرلا و بابالنگ دراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 7، شماره: 26
4 بررسی تجربی دو نظریه رقیب همسرگزینی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 28
5 بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه حل ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 4، شماره: 12
6 بررسی رابطه توسعه تکنولوژیک با ابعاد توسعه اجتماعی(مطالعه تطبیقی استان های کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 15، شماره: 1
7 بررسی عوامل فرهنگی و جامعه شناختی بروز پدیده حیوان آزاری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 10، شماره: 40
8 بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی و راهکار های ارتقای آن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 15، شماره: 59
9 بررسی کیفی ابعاد بحران هویت جنسیتی مبتنی بر رویکرد نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 4، شماره: 15
10 تحصیل منضبطانه و کنشگری منفعلانه: نشانه شناسی اجتماعی صف در تجربه تحصیلی دختران جوان (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 19، شماره: 4
11 تحلیل برساختگرایانه جرایم علیه اراضی دولت (دریافت مقاله) فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 4
12 تحلیل تطبیقی عوامل موثر بر قانونگریزی و قانونشکنی در استانهای ایران مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 4
13 تحلیل جامعه شناختی اقتصاد غیررسمی در حاشیه شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 18، شماره: 2
14 تحلیل جامعه شناختی وقوع رابطه فرازناشویی: ارائه یک نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 2
15 تحلیل کیفی تاثیر شیوع بیماری ویروس کرونا بر مناسک زیارت در حرم امامرضا (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 3
16 تحلیل نابرابری های توزیع فضایی و جمعیتی مددجویان در مشهد (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 1
17 تعیین کننده های اجتماعی موثر بر رفتار تشخیصی بیماری در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 15، شماره: 3
18 تعیین کننده های اجتماعی-اقتصادی موثر بر رفتاردرمانی در مبتلایان به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 19، شماره: 3
19 تفاوت میان خود واقعی و خود نمایشی در بین کاربران اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 9، شماره: 35
20 تنبلی اجتماعی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 12، شماره: 4
21 جبر چند ساحتی و بازماندگی انتخابی؛ مطالعه کیفی فرآیند بازماندگی از تحصیل کودکان افغانستانی ساکن در شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 9، شماره: 20
22 داغ ننگ؛ مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
23 راهبردهای انتساب دورویی به ایرانیان (بررسی متون شامل خلقیات ایرانیان، از صفویه تا پهلوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 16، شماره: 60
24 روایت پژوهی زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 10، شماره: 1
25 روند تغییرات گذران اوقات فراغت در میان دانشجویان غیربومی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 3
26 سنجش و مقایسه میزان پیامدهای انزوای اجتماعی در میان دو گروه توده و نخبه جامعه در دوران سازندگی و اصلاحات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 5، شماره: 1
27 سیاست های سازگاری طبقات فرودست در مواجهه با پیامدهای فقدان اوراق هویتی: مطالعه موردی افراد فاقد سند هویتی ساکن در حاشیه شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 50
28 صورت بندی جامعه شناختی تئوری کاریزمای وبر (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 3
29 عوامل موثر بر تداوم فعالیت در حوزه صنایع دستی به لحاظ جامعه شناختی: مطالعه موردی صنعتگران شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 18، شماره: 66
30 فلسفه علوم اجتماعی از دیدگاه پوپر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 9، شماره: 2
31 مبنای تئوریک دولت رفاه از دیدگاه پوپر (بررسی بنیان های فلسفی و نحوه شکل گیری وعملکرد دولت رفاه از دیدگاه کارل پوپر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 5، شماره: 1
32 مطالعه جامعهشناختی فرایندهای وقوع طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 16، شماره: 2
33 مطالعه کیفی فرایندهای مهاجرت مستقل زنان به شهر تهران (روایت پژوهی زنان مهاجر استان یزد) (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 17، شماره: 33
34 مقایسه سلطه فره مندانه و سلطه کاریزماتیک با اتکا به آراء وبر:ایضاح یک خلط مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
35 نشانه شناسی اجتماعی مدرنیزاسیون ایرانی در رمان مدیر مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 11، شماره: 2
36 نشانه‎شناسی اجتماعی روپوش مدرسه در روایت‎های دختران جوان مشهدی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 1
37 نظام آموزشی و بازدهی آموزشی مطالعه تطبیقی ۷۰ کشور جهان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 2، شماره: 7
38 نگرش زائرین آستان قدس رضوی نسبت به مردم مشهد با رویکرد توسعه گردشگری شهرهای مذهبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و آسیب شناسی فعالیت موسسات خیریه و تعیین عوامل موثر بر بهبود عملکرد آنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار
2 بررسی و آسیب شناسی فعالیت موسسات خیریه و تعیین عوامل موثر بر بهبود عملکرد آنان (با تاکید بر موسسات خیریه استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
3 تحلیل جامعه شناختی خودمداری ایرانیان به عنوان مانع پیشرفت (بر اساس داده های مطالعه تجربی در شهر تهران) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
4 تنبلی اجتماعی بزرگترین مانع در تحقق الگوی کار اسلامی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت