دکتر مهدی صحراگرد

دکتر مهدی صحراگرد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکتر مهدی صحراگرد

Dr. Mehdi Sahragard

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی فرش معاصر مشهد از دید صاحب نظران با تاکید بر حوزه طراحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی رجشمار دوره: 2، شماره: 1
2 آموزه های مشارکت کودکان در فرآیند طراحی معماری فضاهای دوستدار کودک (مطالعه موردی: فضاهای درمانی شهر بجنورد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 7
3 آینده پژوهی مشارکت معمار و کودک، براساس تحلیل تجربه بهره برداری کودکان از ارتباطات جمعی دیجیتال در دوران پاندمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 6، شماره: 1
4 Prioritization The Elements and Components of The Facade Structure Based on Its Impact on The Audience's Visual Perception (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی پاول بر بهبود کارکرد های اجرایی، حافظه و توجه جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 6، شماره: 2
6 تاملی بر شیوه طراحی نخستین قلم نستعلیق چاپی منسوب به چارلز ویلکینز در واژه نامه گلادوین (۱۱۹۲ ق./۱۷۸۰ م.) (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 13، شماره: 3
7 تبیین ویژگی های موثر بر ارتقاء کارآیی فرایند طراحی معماری برای کودکان (مطالعه موردی: کودکان بازه سنی ۸ تا ۱۵ سال) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 36
8 خوانش تاثیر نور و رنگ با رویکرد امنیت احساسی در خانه های قاجاری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 41
9 سبک طبری: تاملی بر قرآن نگاری شمال ایران در سده های میانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظری هنر دوره: 1، شماره: 1
10 سیر تحول خطوط قرآنی در جهان اسلام (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 22، شماره: 15
11 طبقه بندی خط در سکه های آل بویه، ضرب شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 13، شماره: 51
12 فرم حروف در کتیبه های سنگی «بنی حسنویه» (۳۳۰ ۴۰۵ ه.ق) (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 11، شماره: 30
13 مصحف معظم: فرضیاتی درباره کاتب و زمان کتابت قرآن بایسنقری (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 27، شماره: 1
14 مطالعه فرم و آرایه‌ها در آبریزهای دسته اناری سده‌های سوم تا هفتم هجری قمری درخراسان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه فردوس هنر دوره: 1، شماره: 2
15 معرفی ابزار سنجش سطح خلاقیت کودکان مشارکت کننده با معمار، در فرآیند طراحی معماری برای کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 6، شماره: 11
16 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت کودکان (BFQ-C) در یک نمونه ایرانی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 20، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگویابی ساختارخانه در معماری سنتی ریاب (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
2 اندازه گیری شبکه اجتماعی دانشجویان استان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
3 بررسی آهنگ بصری در کتیبههای مجموعه زیارتی امام رضا(ع) (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی
4 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر فضای خانه های سنتی ایران در اقلیم سرد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
5 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر فضای خانه های سنتی ایران در اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
6 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر فضای خانه های سنتی ایران در اقلیم گرم و مرطوب (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
7 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر فضای خانه های سنتی ایران در اقلیم معتدل و مرطوب (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
8 بررسی عناصر نمادین در نگاره داستان سام نریمان و زادن زال در شاهنامه ی شاه تهماسب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
9 تعریف و تدوین دستگاه تحلیل کالبد معماری ایرانی بر اساس رویکرد کالبدگرایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
10 قابلیتهای بصری به کار رفته در ترکیب کتیبههای ثلث طوماری محمدحسین شهید مشهدی در صحن عتیق حرم امام رضا (ع) (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی
11 گونه شناسی فرم و محتوا در تزئینات خط گلزار (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
12 گونه شناسی نقوش کاشی کاری های صحن نوحرم مطهرامام رضا (ع )در دوران قاجار (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
13 مدارک مکتوم: تحلیل هنری تکبرگی از یک قرآن سده ی سوم (موزه متروپلیتن، ش ۷۳.۳۰) (دریافت مقاله) همایش دوسالانه خوشنویسی
14 ویژگیهای بصری صفحات افتتاح قرآنهای چاپ سنگی بخارا، براساس نسخههای محفوظ درکتابخانه آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی