دکتر شهاب شهیدانی

دکتر شهاب شهیدانی عضو هیات علمی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر شهاب شهیدانی

Dr. Shahab Shahidani

عضو هیات علمی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق، عادات و رسوم ایرانیان از نگاه مأموران انگلیسی عصر ناصری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 1
2 اهداف امنیتی - انتظامی رضاشاه در طرح تخته قاپوی عشایر لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 1، شماره: 2
3 بازتاب اندیشه شهریاری و مذهب بر سکه های دوره قاجاریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 1
4 بازتاب تاریخ‎نگاری هنر در تاریخ‎نگاری سیاسی صفویان (با تاکید بر هنر خوش نویسی) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 30
5 بررسی نقش حمزه آغا منگور در قیام شیخ عبیدالله شمدینانی علیه قاجاریه (1297 ق/ 1880 م) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی نقش و عملکرد منوچهر اقبال بر صدارت نفت (۱۳۵۶-۱۳۴۲ ش /۱۹۶۳-۱۹۷۷ م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 6، شماره: 3
7 بررسی و تحلیل تاریخی حضور و فعالیت میسیونرهای مسیحی از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 4، شماره: 6
8 بررسی و تحلیل یادگارنویسی در بقعه پیربکران اصفهان از دوره ایلخانی تا عصر قاجار(۱۳۴۳ – ۶۸۲ ه .ق/۱۹۲۴- /۱۲۸۳م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی و تحلیلی بر آداب و اخلاق شکار حیوانات در عصر صفویه (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 11، شماره: 22
10 بررسی و نقد جایگاه دین و دولت در اندیشه ها ی سیاسی آیت الله بروجردی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 32
11 بررسی وضعیت پزشکی ایران عصر قاجار قبل از تاسیس دارالفنون (1210- 1268 ه .ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 1، شماره: 2
12 تاثیر پاپ و کشیشان مسیحی برماموریتهای برادران شرلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 2
13 تحلیل نوسازی نظام آموزشی ایران در دهه چهل و اوایل دهه پنجاه (با تاکید بر کنفرانس انقلاب آموزشی رامسر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 3
14 جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 38
15 جایگاه قفقاز و استحکامات مرزی آن در تعاملات ساسانیان با امپراتوری روم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 2، شماره: 5
16 روند دگرگونی نقوش و شعائر مذهبی بر روی سکه های دوره صفوی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 7، شماره: 12
17 سیاست صلح طلبی شاه عباس یکم نسبت به دولت عثمانی (با استناد به مکتوبات و معاهدات) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 45
18 سیر تطور جاذبه های بصری «ی معکوس» در کتیبه های ثلث از عصر مغول تا صفویه (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 24، شماره: 1
19 گونه شناسی شورش های عصر ناصری و بررسی عوامل رخداد آنها (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 11، شماره: 1
20 مسائل مد و خودآرایی زنان در نشریه اطلاعات بانوان (۱۳۳۶تا۱۳۴۰ش/۱۹۵۷تا۱۹۶۱م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 13، شماره: 2
21 مقایسه تطبیقی قلم محقق در مصاحف بایسنقرمیرزا و احمد قره حصاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظری هنر دوره: 1، شماره: 1
22 مقایسه شیوه کرسی بندی در دو چلیپای مشابه از سلطانعلی مشهدی و میرعلی هروی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 27، شماره: 2
23 ملاحظات مرزی و امنیتی در نسخه خطی «کتابچه دستورالعمل راجع به اختلافات سرحدی ایران و عثمانی به والی کرمانشاه و کردستان (۱۳۰۹ ه.ق)» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 4، شماره: 13
24 ملاحظاتی در تاریخ کودکی عصر صفوی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 26
25 موسیقی عصر صفویه (کارکردها، سازها و کیفیت) در نگاه جهانگردان اروپایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 53، شماره: 1
26 نقش خوانین محلی لرستان در خلع سلاح و انتظام عشایر(۱۳۰۱-۱۳۱۲ ه.ش) (مورد مطالعه: عزیزالله خان سپهوند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 6، شماره: 21
27 واکاوی نقش سیاسی و نظامی سلسله های جستانی و مسافری در دیلم و آذربایجان از اواخر قرن دوم تا پنجم قمری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 15، شماره: 57
28 یکه صورت های رضاعباسی و مضامین اجتماعی عصر شاه عباس اول صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The Influence of the Reforms of Shah Abbas I on the Conditions of Bazar and Urban Productions in the Safavid Kingdom (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ