دکتر شهاب شهیدانی

دکتر شهاب شهیدانی عضو هیات علمی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر شهاب شهیدانی

Dr. Shahab Shahidani

عضو هیات علمی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق، عادات و رسوم ایرانیان از نگاه مأموران انگلیسی عصر ناصری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 1
2 بازتاب اندیشه شهریاری و مذهب بر سکه های دوره قاجاریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 1
3 بازتاب تاریخ‎نگاری هنر در تاریخ‎نگاری سیاسی صفویان (با تاکید بر هنر خوش نویسی) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 30
4 بررسی نقش حمزه آغا منگور در قیام شیخ عبیدالله شمدینانی علیه قاجاریه (1297 ق/ 1880 م) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 4، شماره: 1
5 بررسی نقش و عملکرد منوچهر اقبال بر صدارت نفت (۱۳۵۶-۱۳۴۲ ش /۱۹۶۳-۱۹۷۷ م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 6، شماره: 3
6 بررسی و تحلیل یادگارنویسی در بقعه پیربکران اصفهان از دوره ایلخانی تا عصر قاجار(۱۳۴۳ – ۶۸۲ ه .ق/۱۹۲۴- /۱۲۸۳م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 2
7 بررسی و تحلیلی بر آداب و اخلاق شکار حیوانات در عصر صفویه (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 11، شماره: 22
8 بررسی و نقد جایگاه دین و دولت در اندیشه ها ی سیاسی آیت الله بروجردی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 32
9 بررسی وضعیت پزشکی ایران عصر قاجار قبل از تاسیس دارالفنون (1210- 1268 ه .ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 1، شماره: 2
10 تاثیر پاپ و کشیشان مسیحی برماموریتهای برادران شرلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 2
11 تحلیل نوسازی نظام آموزشی ایران در دهه چهل و اوایل دهه پنجاه (با تاکید بر کنفرانس انقلاب آموزشی رامسر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 3
12 جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 38
13 روند دگرگونی نقوش و شعائر مذهبی بر روی سکه های دوره صفوی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 7، شماره: 12
14 سیاست صلح طلبی شاه عباس یکم نسبت به دولت عثمانی (با استناد به مکتوبات و معاهدات) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 45
15 گونه شناسی شورش های عصر ناصری و بررسی عوامل رخداد آنها (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 11، شماره: 1
16 مسائل مد و خودآرایی زنان در نشریه اطلاعات بانوان (۱۳۳۶تا۱۳۴۰ش/۱۹۵۷تا۱۹۶۱م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 13، شماره: 2
17 مقایسه تطبیقی قلم محقق در مصاحف بایسنقرمیرزا و احمد قره حصاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظری هنر دوره: 1، شماره: 1
18 ملاحظاتی در تاریخ کودکی عصر صفوی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 26
19 موسیقی عصر صفویه (کارکردها، سازها و کیفیت) در نگاه جهانگردان اروپایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 53، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The Influence of the Reforms of Shah Abbas I on the Conditions of Bazar and Urban Productions in the Safavid Kingdom (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ