دکتر مهدی مالمیر

دکتر مهدی مالمیر

دکتر مهدی مالمیر

Dr. Mehdi Malmir

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین کنشگری فردی و مدنی در حمایت از تنوع زیستی با تاکید بر سازوکار گفت وگوی جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 34، شماره: 1
2 تحلیل تطبیقی - فازی شرایط علی و بسترهای نهادی - اجتماعی رقابت پذیری بین کشورهای نوظهور اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
3 تحلیل نشانه شناختی الگوهای مصرف در آگهی های بازرگانی تلویزیون (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 3، شماره: 2
4 وضعیت سنجی امید اجتماعی در ایران (تحلیل ثانویه پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی). (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات ورزش بر توسعه شهری رابطه بین توریسم ورزشی و توسعه شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهر و ورزش