دکتر ایمان رئیسی وانانی

دکتر ایمان رئیسی وانانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ایمان رئیسی وانانی

Dr. Iman Raeesi Vanani

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Multiple Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for Predicting ERP Implementation Success (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 13، شماره: 4
2 Adopting Blockchain Technology to Improve Financial Reporting by Using the Technology Acceptance Model (TAM) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 22
3 Application of Machine Learning in the Telecommunications Industry: Partial Churn Prediction by using a Hybrid Feature Selection Approach (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 11، شماره: 44
4 ارائه الگویی برای تحلیل رفتار کاربران شبکه های اجتماعی با استفاده از روش های داده کاوی: یک شبکه اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 4
5 ارائه مدلی کاربردی برای سنجش بلوغ مدیریت دانش در صنعت نرم افزار (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 1
6 ارایه مدل بهینه سازی زنجیره تامین چرخشی تحت عدم اطمینان: مورد مطالعه صنعت MDF (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 21، شماره: 74
7 ارایه مدلی جامع برای ارزیابی تسهیم دانش در سازمان‎های پروژه محور دولتی بر مبنای عوامل انسانی، سازمانی و فنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 7
8 ارزیابی تحلیلی حوزه های علمی در حال ظهور در صنعت گردشگری منطقه خاورمیانه با استفاده از الگوریتم های متن کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 43
9 ارزیابی روند های توسعه و اجرای سیستم های اطلاعاتی در حوزه مدیریت منابع انسانی با استفاده از روش های متن کاوی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 4
10 ارزیابی شایستگی دانش محور در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
11 ارزیابی مالیات عملکرد شرکت ها و تحلیل روندهای مالیاتی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 17، شماره: 2
12 ارزیابی مدل های درخت تصمیم در پیش بینی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 14
13 ارزیابی و اعتبارسنجی معماری بهینه یادگیری عمیق در پیش بینی قیمت سهام (رویکرد الگوریتم حافظه کوتاه مدت ماندگار LSTM ) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 48
14 Designing a Fuzzy Inference System for Predicting the Implementation Success of ERP Solution (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 1
15 Designing a Predictive Analytics for the Formulation of Intelligent Decision Making Policies for VIP Customers Investing in the Bank (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 3
16 Designing an Adaptive Nuero-Fuzzy Inference System for Evaluating the Business Intelligence System Implementation in Software Industry (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 1
17 How to Create Business Value through Information Technology (A Case Study on Automotive Production) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 1
18 Topic Modeling and Classification of Cyberspace Papers Using Text Mining (دریافت مقاله) مجله مطالعات فضای مجازی دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی نقش ابعاد ساختار سازمانی در تسهیل چابکی سازمان های تولیدکننده نرم افزار: مطالعه موردی یک شرکت نرم افزاری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 1، شماره: 3
20 تدوین هستی‌شناسی فاز درک کسب و‌کار پروژه‌های داده‌کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 48
21 تعیین مدل ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 45
22 توسعه مدل هوشمندی بازار در زنجیره عرضه محصولات تندگردش (فساد پذیر) در حوزه خرده فروشی آنلاین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 11، شماره: 43
23 توسعه هوش مصنوعی فازی و مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بهینه سازی پورتفوی شرکت های سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 36
24 چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
25 چارچوب مفهومی تحول نرم دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 32، شماره: 109
26 چهارچوب مفهومی تحول نرم دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 32، شماره: 109
27 ساخت نگاشت روابط شبکه ای آسیب های راهبردی توسعه دولت الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 26
28 سنجش میزان موفقیت پیاده‎سازی پودمان مالی سیستم برنامه‎ریزی منابع سازمان: ارزیابی تخصصی زیرسیستم‎های پودمان مالی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 21، شماره: 3
29 شناسایی پیشران های کیفیت خدمات دولت سیار (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 13، شماره: 2
30 شناسایی پیشران های موثر بر آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوری های فناوری محور (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 11، شماره: 4
31 شناسایی شاخص های مدیریت محتوای دیجیتال با هدف افزایش درگیری کاربران فضای مجازی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 40
32 شناسایی معیارها و تبیین مجموعه های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 1
33 شناسایی و رتبه بندی شاخص های حسابداری خلاقانه با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
34 شناسایی و مقوله بندی فعالیت های مرتبط با توسعه تامین کننده در صنعت خودرو (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 3
35 طبقه بندی و تخصیص تامین کنندگان به مشتری در زنجیره تامین تاب آور با استفاده از یادگیری ماشین (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 3
36 طبقه‎بندی و تحلیل عوامل موثر بر استفاده کارآمد از سیستم‎های اطلاعاتی یکپارچه در سازمان‎های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 3
37 طراحی چارچوب مفهومی برای مولفه های نرم تحول دیجیتال با استفاده از تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 13، شماره: 1
38 طراحی سیستم ارزیابی هوشمند جهت پیش بینی خسارت بیمه های آتش سوزی با استفاده از یادگیری عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 38، شماره: 4
39 طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم افزار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 6، شماره: 24
40 طراحی سیستم استنتاج فازی برای اولویت بندی و انتخاب مناسب ترین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 2
41 طراحی سیستم پیشبینی کننده عملکرد مالی در شرکت های صنعتی بر مبنای روش های دادهکاوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 4، شماره: 14
42 طراحی سیستم توصیه گر به منظور بهینه سازی و مدیریت تسهیلات بانکی بر مبنای الگوریتم های خوشه بندی و طبقه بندی تسهیلات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 2
43 طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب سیستم برنامه‎ریزی منابع سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 1
44 طراحی مدل سنجش میزان شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات با رویکرد سیستم خبره فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 3
45 طراحی و تنظیم سیستم های توسعه تامین کننده با استفاده ازANFIS و الگوریتم های فراابتکاری در صنعت خودرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 12، شماره: 3
46 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کلان علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 3
47 کاربرد معماری های یادگیری عمیق در پیش بینی قیمت سهام (رویکرد شبکه عصبی پیچشی CNN) (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 10، شماره: 3
48 گذر از محصولات به راهکارها: فهم زوایا و ارائه چارچوب مفهومی راهکار مشتری در شرکت های چندملیتی؛ کاربست روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 1
49 مدل ترکیبی هوشمند تعیین روش مشارکت عمومی- خصوصی صنعت آب و فاضلاب ایران بر مبنای الگوریتم های جمعی درختی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 1
50 مدل سازی ساختاری تفسیری کیفیت خدمات دولت سیار مبتنی بر قابلیت های وب ۳ (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 61
51 مدل مدیریت ریسک مبتنی بر مدیریت دانش مطالعه موردی: شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 2
52 مدلی برای بخشبندی یادگیرندگان و بهبود عملکرد آموزشی با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 33
53 مدلی دوبعدی برای معیارهای مرتبط با توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 58
54 هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی برای ارزیابی میزان رقابت پذیری دانشگاه ها در زمینه مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
2 ارائه مدلی برای تعیین میزان بلوغ سازمان در توانایی تسخیر دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
3 ارائه مدلی کاربردی برای سنجش توانمندی رقابت در مدیریت دانش بر پایه مدل پنج نیروی پورتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
4 ارائه یک روش جدید برای شناسایی عبارات کاندید در الگوریتم های استخراج عبارات کلیدی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
5 ارایه چارچوبی کاربردی برای استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در نظام آموزش عالی ایران در فضای رایانش ابری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
6 ارایه سیستم پیشنهاددهنده برای شناسایی مشتریان ویژه و توسعه خدمات بانکداری اختصاصی آنها با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی و تحلیل داده ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
7 ارزیابی کیفیت خدمات شرکت مترو تهران بر اساس شاخص های سنجش رضایت شهروند با استفاده از روش های داده کاوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
8 انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به وسیله سیستم خبره فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 بخش بندی و تحلیل روند پیشرفت علمی کشورهای جهان با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
10 بررسی رابطه میان عوامل موثر بر تسهیم دانش در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
11 پیش بینی رویگردانی مشتریان شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت با ترکیبی از الگوریتم های داده کاوی؛ مطالعه موردی یک شرکت ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
12 پیش بینی سطح ریسک مالیاتی شرکت ها بابهره گیری ازالگوریتم های طبقه بندی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
13 شناسایی معیارهای انتخاب هتل محل اقامت از دید گردشگران مقیم هتل های تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
14 شناسایی و ارزیابی کلید واژه های اثرگذار در حوزه مدیریت داده های عظیم 1با استفاده از الگوریتم های قواعد وابستگی و متن کاوی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
15 شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر رضایتمندی کاربران آموزش الکترونیک با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
16 شناسایی ویژگی های برتر هتل های چهار و پنج ستاره منتخب گردشگر پذیر اروپا با استفاده از متن کاوی بر روی نظریات مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
17 طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر مبنای کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
18 طراحی سیستم اطلاعاتی تحلیل آینده نگر بر مبنای عوامل محیطی ترافیک به منظور بهبود راهبری ترافیک شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
19 طراحی سیستم تحلیل آینده نگر برای ارزیابی و پیش بینی عملکرد بانکداری بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
20 طراحی مدلی به منظور بخش بندی مشتریان در صنعت آشامیدنی بر اساس مدل RFM (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
21 مدل تحلیلی آینده نگر جهت تحلیل حساسیت میزان اثرگذاری عوامل موثر بر نگهداشت ×کارکنان سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
22 مدلی برای سنجش تحلیلی مولفه های سرمایه های فکری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
23 مدلی جهت پیش بینی و تبیین سیاست های بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
24 مروری تحلیلی بر کاربردهای علم داده در حوزه علوم انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
25 مقابله با مشکل شروع سرد کاربران جدیدالورود در شبکه های اجتماعی با استفاده ازمدل طبقه بندی افراد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
26 مقایسه رفتار خرید مشتریان بانک سپه با رفتار ادراک شده آنها بر اساس روش های داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
27 هستی شناسی فناوری های نوین تحول دیجیتال با رویکرد متن کاوی در شبکه های اجتماعی فارسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات