دکتر حمیدرضا جیحانی

دکتر حمیدرضا جیحانی دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مهندسی معماری دانشگاه کاشان

دکتر حمیدرضا جیحانی

Dr. Hamidreza Jayhani

دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مهندسی معماری دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ؛ بهشت ثانی و کوچه آراسته از خرمی ، شکل و جایگاه خیابان (ها) در جعفرآباد و قزوین صفوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 12
2 آثار چوبی باقی مانده از مسجد جامع برزک، مطالعه کتیبه های نویافته و معرفی هنرمندی از تبار ابوزید (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 25، شماره: 3
3 آسیب شناسی و ارزیابی اصالت و یکپارچگی در محله طمقاچی های کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 12، شماره: 2
4 ابعاد کالبدی میراث کشاورزی دشت کاشان با نگاهی به کوشک ها و بناهای مزارع آران وبیدگل و نوش آباد (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 9، شماره: 2
5 ارزیابی تغییر ساختار فضایی محدوده شهری محتشم کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 11، شماره: 2
6 ارزیابی یکپارچگی در محدوده های شهری تاریخی، با تکیه بر مطالعه محله سلطان امیر احمد کاشان و محدوده های پیرامون (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 11، شماره: 22
7 بازار نراق، میراث دار محیط طبیعی، راه تاریخی و شهر قاجار (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 28، شماره: 4
8 بازخوانی بنای موسوم به شربت خانه افوشته براساس وقفنامه موقوفات سید واقف (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 30، شماره: 4
9 بازیابی طرح باغ و آبادی عزت آباد نمونه ای از باغ سازی حاکمان محلی ابرکوه (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 26، شماره: 1
10 بازیابی طرح و ساختار فضایی داغ باغی خوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 6
11 باغ خواجه، به روایت نظامی گنجوی باغ ایرانی براساس داستانی از مثنوی هفت پیکر (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 7، شماره: 33
12 تصویر کاخ و باغ شاه موبد در مثنوی ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 7
13 تصویری از باغ حارث (امیر بلخ)؛ براساس حکایت رابعه از الهی نامه عطار (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 11، شماره: 49
14 جایگاه مزارع و باغ‌ها در شکل‌گیری و توسعۀ شهر تاریخی نراق (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 86
15 حفاظت از ارزش های شهری گذرهای تاریخی با تکیه بر آسیب شناسی گذر محله بالا در شهر نراق (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 3
16 دشواری های فراروی مرمت باغ تاریخی ایرانی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 22، شماره: 2
17 زیارتگاه گلچقانه کاشان، مطالعه ویژگی های معماری و سیر تحول تاریخی آن (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 12، شماره: 1
18 عناصر و ویژگی های محیطی پیرامون باغ های مظهرخانه ای، براساس مطالعه نمونه هایی از باغ های حکومتی و رسمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 7، شماره: 9
19 فرنگی سازی درباغ ایرانی دگرگونی های باغهای تهران دردهه 1300 قمری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 5، شماره: 23
20 قدمگاه امام علی(ع)؛ در جستجوی تربتخانه ایلخانی کاشان (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 9، شماره: 18
21 گزارش علمی روز درختکاری، بازگشت درختان مثمر و چشم انداز مرمت طرح کاشت در باغ فین (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 12
22 گونه شناسی معماری مساجد بازار تاریخی کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 15، شماره: 2
23 گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی دوره قاجاریه نراق (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 38، شماره: 167
24 محله سلطان میراحمد کاشان (ساخت محله و مطالعه تغییر و تحولات آن) (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 8، شماره: 1
25 مطالعات باغ اسلامی و شکل باغ ایرانی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 24، شماره: 3
26 مطالعه جایگاه ایزدبانوی آناهیتا در نقوش ایوان موزائیک بیشاپور؛ و پیشنهادی برای دوره ساخت تزئینات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 3
27 مطالعه جایگاه بازار در فرآیند تغییر ساختار فضایی شهر کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 8، شماره: 11
28 مطالعه مرکز محله پنجه شاه کاشان با تاکید بر نقش زیارتگاه و عناصر معماری و شهری پیرامون (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 13، شماره: 1
29 مطالعه معماری و سیر تحول تاریخی زیارتگاه غایب در کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 15، شماره: 1
30 مطالعه و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت از بازار تاریخی نراق و محدوده شهری پیرامون (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 7، شماره: 14
31 مطالعه وضع موجود و برنامه ریزی احیاء محدوده شهری تاریخی بازار کهنه قم؛ بر اساس چارچوب های حفاظت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 2
32 مطالعۀ تأثیر طرح‏ های توسعۀ شهری بر پیکره‏ بندی فضایی محلۀ سلطان ‏میراحمد کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 35
33 نام‎ها و نقش‎ها؛ روایتی از شکل‎گیری مجموعه ی تیموری افوشته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 10، شماره: 38
34 نسبت میان چهارباغ و باغِ چهاربخشی بر اساس دو متن نثر و نظم سدۀ دهم هجری قمری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش کیفیت فضای شهری بازارکاشان از طریق بازآفرینی محدوده های تاریخی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
2 بررسی تفاوت های معماری بومی در دو اقلیم سرد و خشک و گرم و خشک ( با بررسی نمونه موردی: بنای چهارصفه در شهرهای میمه و زواره ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
3 توسعه و طراحی میان افزا بناهای فرسوده جهت بهره گیری از ظرفیتهای درون شهری مطالعه موردی اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
4 طراحی الگوی سایبان اقلیم سرد و خشک شهر میمه به کمک تقویم نیاز به سایه و آفتاب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
5 مطالعه و شناخت بافت تاریخی محله سنگ سیاه شیراز با تکیه بر فضای شهری گذر حاج زینل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 معماری میان افزا در بافت های تاریخی و نقش آن بر ادراک مطلوب محیط (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
7 نگاهی به ارزش های باغ سازی در کرمان با توجه به دو باغ بیرم آباد و سالار کلانتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
8 نگاهی به لزوم تدوین برنامه مدیریت و احیاء باغهای تاریخی وقفی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط