دکتر قباد منصوربخت

دکتر قباد منصوربخت گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

دکتر قباد منصوربخت

Dr. Ghobad Mansourbakht

گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتاب مناسبات رضاخان با قانون اساسی مشروطیت در آثار مورخان رسمی دوره پهلوی (دریافت مقاله) مجله مطالعات سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر ایران دوره: 2، شماره: 3
2 بازتابهای انحلال عدلیه در مطبوعات دورﮤ رضاشاه (1304تا1306ش/1925تا1927م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 12، شماره: 1
3 بررسی اندیشه شهرنگاری در مرآت البلدان اعتمادالسلطنه (1313-1259ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام دوره: 1، شماره: 3
4 بررسی بسترهای ناامنی وبحران های اجتماعی درایران عصرناصری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 4، شماره: 14
5 تاثیرات تنش میان صفویه و عثمانی بر جایگاه امیرنشین اردلان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 22
6 تببین وضعیت سوادآموزی و تصویب نخستین قانون آموزش کارگران در ایران عصر پهلوی (۱۳۰۴- ۱۳۳۲ه.ش) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
7 تبیین وضعیت سلامت کارگران و بهداشت کارخانه ها و تصویب نخستین آیین نامه بهداشت کارگران در ایران عصر پهلوی (۱۳۰۴-۱۳۳۲ش) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 32، شماره: 56
8 جایگاه دین در برخی از متون کتب درسی دوره پهلوی اول (تاریخ، تعلیمات دینی، ادبیات فارسی) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 19
9 جایگاه دین وروحانیت در نظام آموزشی دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 13، شماره: 50
10 جایگاه علما در دستگاه قدرت دوره صفویه (دوران شاه عباس اول، شاه صفی و شاه عباس دوم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 3، شماره: 1
11 رونه خوانی و وارونه خوانی نشانه های تمدن جدید در ایران معاصر (دوره قاجار) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
12 ساز وکار ورود، صعود، نزول و خروج ایل قاجار در منحنی قدرت سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 6، شماره: 10
13 سیاست های نفتی شوروی در ایران، تاسیس فرقه دموکرات و نقش مردم آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 2
14 کشاورزی تجاری در دوره قاجاریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 2
15 موانع و معضلات کاربست نظریه سلطنت قوی در دوره سلطنت سلسله قاجاریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 2
16 مهاجرت کارگران ایرانی به جنوب قفقاز و وضعیت زندگی آن ها در آستانه سده بیستم میلادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 17، شماره: 32
17 نخستین دریافت های ایرانیان از تمدن جدید و تاثیر نظری و عملی آن در الگوی نوسازی امیرکبیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 1، شماره: 1
18 نسبت میان قانون، حقوق، حدود و آزادی از منظر میرزااسمعیل دردی اصفهانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 4
19 نسبت نظر و عمل در تاریخ پژوهی زرین کوب (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 6، شماره: 2
20 نقد روایت انگلیسی از خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 28
21 وابستگان دربار قاجار و نهادهای سیاسی مدرن اروپایی (از آغاز تا پایان عصر محمدشاه) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 2، شماره: 2
22 واکنش و عملکرد قاجارها در تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 4، شماره: 6