دکتر عطاءالله حسنی

دکتر عطاءالله حسنی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر عطاءالله حسنی

Dr. Ataollah Hasani

گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وضعیت برنامه ریزی آموزشی و مواد درسی مدارس نوین عصر قاجار (مطالعه موردی: مدارس مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 14، شماره: 53
2 پیدایی و شیوع اعتیاد به افیون در عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 1
3 تاثیر تعارض سپاهیان و درگاهیان بر بی ثباتی سیاسی در اواخر دوره صفویان (۱۱۳۵-۱۰۷۷ ق / ۱۷۲۲-۱۶۶۷ م) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 13، شماره: 1
4 تاثیر فرمان منع مسکرات شاه تهماسب اول بر مصرف افیون در دوره اول حکومت صفوی (907-996 ق) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 33
5 تحلیل الگوهای آموزشی و تربیتی در تاریخ میانه ایران و عصر صفویه و بررسی تاثیر آن ها بر انزوای اجتماعی زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 6، شماره: 1
6 تحلیل گفتمان ناسیونالیسم اقتدارگرا در کتاب های درسی تاریخ (۱۳۲۰-۱۳۰۴ ه. ش) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 13، شماره: 49
7 تحلیل گفتمان ناسیونالیسم لیبرال در کتاب های درسی تاریخ (۱۳۰۴-۱۳۲۰ش) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 11، شماره: 44
8 رویکرد مستشارالدوله به نظام مشروطه غرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 3
9 رویه های قانونی در امر مواد مخدر و اعتیاد از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۰۷ش: مصوبات و نتایج آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 1
10 عشق متصوفانه در آثار داراشکوه: الگویی کهن برای دنیای نوین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 10، شماره: 37
11 فرایند شکل گیری مدارس دخترانه مازندران ( ۱۲۸۵ ۱۳۰۴ شمسی ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 12، شماره: 44
12 قزلباش اصطلاح منفور عصر شاه اسماعیل زمینه های تاریخی پدیداری اصطلاح قزلباش و پی آمدهای ناشی از به کارگیری آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 9، شماره: 1
13 کلاه ترک از آغاز تا صفویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 1
14 نظام آموزشی ارامنه جلفای اصفهان در دوره صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 10، شماره: 1
15 نهاد تظلمات در ایران عصر صفوی؛ از دیوان عدل تا دیوان عدالت بنیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 14، شماره: 1