دکتر غلامحسین زرگری نژاد

دکتر غلامحسین زرگری نژاد استاد تاریخ ،دانشگاه تهران

دکتر غلامحسین زرگری نژاد

Dr. Gholamhossein Zargarinejad

استاد تاریخ ،دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تکوین شخصیت علمی و مذهبی فقهی امام شافعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 2، شماره: 5
2 اصول دین و مذهب و نظریه ی ناطق واحد در اندیشه ی شیخیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 3، شماره: 10
3 اقسام سیاست در اندیشه ی سیاسی ابن ابی ربیع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 4، شماره: 12
4 بررسی حمل و نقل در دوران قاجار و تاثیر آن بر تجارت، براساس مندرجات روزنامه «حبل المتین کلکته» (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 11، شماره: 44
5 بررسی روایی و عقلانی ازدواج رسول خدا (ص) با زینب بنت جحش (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دوره: 4، شماره: 6
6 بررسی سیاستهای ضد عشایری پهلوی اول در قبال ایل قشقایی فارس و پیامدهای ناشی از آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 2
7 بررسی مولفه های فرهنگی تاثیرگذار بر تاریخ نگاری ابو علی مسکویه رازی (۴۲۱-۳۲۵ ق.) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 8، شماره: 29
8 پژوهشی در نظام سیاسی ایران در عصر قاجاریه، با تاکید بر دیدگاه سفرنامه نویسان اروپایی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
9 تالیف به مثابه ی ترجمه (آسیب شناسی ترجمه ها در ایران عصر ناصری1264-1313 ه ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 3
10 ترکمن ها و بردگی ایرانیان در عصر قاجار (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 19، شماره: 2
11 تطور و تکوین معنایی واژه کرد در منابع دوره اسلامی(قرن اول تا نهم هجری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 1
12 تقابل ستاره شناسی سنتی و مدرن در جریان ترجمه علوم جدید (دوره ناصرالدین شاه قاجار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 3، شماره: 3
13 دارالترجمه همایونی نخستین اقدام وزارت انطباعات در باب ترجمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 16، شماره: 58
14 دیدگاه نویسندگان روزنامه کاوه نسبت به اقشار اجتماعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
15 رابطه ی دین ودولت در عصر صفویه از منظر مقدس اردبیلی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
16 معنی جهاد و اقسام حرب مشروع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 9، شماره: 1
17 موافقت نامه ی گلستان، قرارداد متارکه ی جنگ یا عهدنامه ی قطعی(؟!) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 3، شماره: 8
18 ناهمگونی دینی؛ زمینه سازی برای جدایی قفقاز از ایران (۱۲۱۰ ۱۱۳۵ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 4، شماره: 1
19 نتایج رقابت اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیه در شرق دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 4
20 نقش زنان درباری مغول در انتقال حکومت به خاندان تولوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 15، شماره: 58
21 نقش میرزا محمد اخباری در فراز و فرود مکتب اخباری در دوره فتحعلی شاه (فایل اصلاح کامل بازنگری شده) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 17، شماره: 67
22 نگاهی به وضعیت کنیزان، غلامان و خواجگان در عصر قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 2
23 نهاد دین در تضاد با نهاد حکومت: تحلیلی بر سیر تکوینی قدرت سیاسی علمای مذهبی در ایران عصر ناصری(۱۳۱۳-۱۲۶۴ق) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
24 واکاوی نفوذ زنان در حکومت قراختائیان کرمان بر اساس نظریۀ رویکرد سوم قدرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 51، شماره: 1
25 ویژگی های فرهنگی رفتاری وتطورات اجتماعی مکریان از عهد ناصری تا پایان پهلوی اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 14، شماره: 53
26 هئیت اتحاد اسلام و نقش آن در سیاستهای دول محور در جریان جنگ جهانی اول (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 49
27 هنرو زیبایی از دیدگاه مبانی فقه اخباری و اجتهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رقابت روس و انگلیس در آسیای مرکزی از قرارداد ترکمانچای تا معاهده آخال (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی