دکتر میکائیل وحیدی راد

دکتر میکائیل وحیدی راد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

دکتر میکائیل وحیدی راد

Dr. Michael Vahidirad

گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیوستگی اقتصادی- سیاسی رویدادهای فرهنگی در عصر پهلوی دوم (جشن های 2500 ساله) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 29، شماره: 43
2 تاکتیک های آمریکا در قبال مسئله نفت و بحران آذربایجان در دوره قوام (۱۳۲۶-۱۳۲۴) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 20
3 جایگاه ایران در دکترین روسای جمهور آمریکا (از جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه ۱۳۵۰) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 7، شماره: 1
4 جایگاه مردم در فلسفه تاریخ امام خمینی (ره) باتکیه بر دفاع جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 30، شماره: 115
5 جایگاه نفت ایران در منافع نفتی آمریکا در خاور میانه 1320-1330 (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 23
6 روزنامه (ندای) جنوب؛ بررسی مواضع نخستین روزنامه مخالف قرارداد دارسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 9، شماره: 2
7 سیاست کشاورزی ایران در دوره اشغال ایران در جنگ جهانی دوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 15، شماره: 2
8 کاربست سلاح نفت در جنگ های اعراب و اسرائیل و پیامدهای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 1
9 کنش اجتماعی زنان در جنگ جهانی اول و دستاوردهای آنان پس از جنگ در غرب(با تاکید بر حق رای زنان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 9، شماره: 24
10 مذاکرات نفت ایران و انگلیس و تجدید نظر در قرارداد دارسی در دوره رضاشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 3، شماره: 1
11 ملی شدن صنعت نفت ایران در آیینه اسناد آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 8، شماره: 15
12 مناسبات نظامی امریکا و محمدرضاشاه از جنگ جهانی دوم تا کودتای ۲۸ مرداد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 4، شماره: 4
13 واکاوی علل پیشرفت ژاپن به مثابه الگوی ترقی و تجدد از منظر روزنامه اختر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 12، شماره: 2