دکتر قاسم افتخاری

دکتر قاسم افتخاری دانشیار دانشگاه تهران

دکتر قاسم افتخاری

Dr. Ghasem Eftekhari

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.