دکتر سید کاظم سجادپور

دکتر سید کاظم سجادپور دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

دکتر سید کاظم سجادپور

Dr. Seyed Kazem Sajjadpour

دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Great Caspian Basin and the Geopolitical Balance in Today's World (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم سیاسی دوره: 9، شماره: 2
2 برآوردهای اطلاعاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران از تحرکات نظامی رژیم بعث عراق (۵۹ -۱۳۵۷) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 9، شماره: 3
3 تبدیل ژئوپلیتیک جنگ به ژئوپلیتیک صلح (بررسی موردی: تاثیر سیاست خارجی افریقای جنوبی بر امنیت منطقه ای در دوره آپارتاید و پس از آن) (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 2، شماره: 5
4 رژیم تحریم های بین المللی: بنیان ها، فرایندهای تصمیم ساز، نهادهای مجری و سنجش کارایی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 7، شماره: 1
5 سیاست جغرافیایی و توسعه طلبی: شهرک سازی در اراضی اشغالی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 2، شماره: 4
6 سیاست خارجی، بهداشت و امنیت بین المللی: چهارچوب های مفهومی و عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 3، شماره: 3
7 گزاره ایران در روابط آمریکا و چین ۱۹۹۱-۲۰۰۹ (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 7، شماره: 22
8 منطقه و سیاست بین الملل: قالب های کهن و واقعیت های نوین (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 7، شماره: 4
9 نقش ساز و کارهای حقوقی در حل و فصل منازعات ژئوپلیتیکی مطالعه موردی: عهدنامه مرزی و حسن همجواری ۱۹۷۵ الجزایر (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 5، شماره: 15