دکتر مهناز محمودی زرندی

دکتر مهناز محمودی زرندی دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده معماری واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مهناز محمودی زرندی

Dr. Mahnaz Mahmoodi Zarandi

دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده معماری واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study on the Effect of Spatial desirability of Collective Arenas in Residential Complexes on Women's Social Empowerment (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 6، شماره: 3
2 ارائه مدل طراحی مسکن های بومی به روش مردم شناسی واقع گرایانه (مطالعه موردی:شهر جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 14، شماره: 3
3 ارایه راهکارهای طراحی پلکان در خانه ها با استفاده از معماری هوشمند در جهت بهینه سازی فضا (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 1، شماره: 6
4 ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 20
5 ارزیابی معانی آشکار و پنهان در بدنه ی میراث غنی خیابان لاله زار تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 2، شماره: 7
6 ارزیابی میزان نمود ارزش های معنایی نهفته درپس کالبد بدنه تاریخی خیابان سپه تهران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 129
7 امتداد و جهت خوانش بصری غالب در ادراک آثار معماری در جوامع راست نویس با رویکرد علوم شناختی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 119
8 بازتعریف الگوهای طراحی مسکن معاصر بر اساس معیارهای مردم شناختی در راستای برنامه ریزی شهری (نمونه موردی: خانه های شهر بم) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 3
9 بازشناسی مسکن بومی منطقه منوجان استان کرمان با رویکرد پدیده شناسانه شولتز و هایدگر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 44
10 بررسی اصول کالبدی بازشوها و تاثیر آن بر میزان جریان هوا در بناهای مسکونی اقلیم معتدل و مرطوب ایران(مطالعه موردی خانه کلبادی ساری و خانه شفاهی آمل) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 8
11 بررسی تاثیر غنای حسی برتسهیل مسیریابی- جهت یابی کاربران در ایستگاه های حمل ونقل ریلی شهرتهران؛ نمونه موردی: ایستگاه مترو میدان ولی عصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 2
12 بررسی تاثیر مولفه های کاربردی موثر در طراحی پنجره کلاس های دروس عملی با تاکید بر استفاده بهینه از بازتابش نور روز در تهران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 3
13 بررسی کیفی نظریه های الگوهای شهری در در ساخت بنا های میان افزا در بافت تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 1، شماره: 4
14 تاثیر عملکرد رف نوری(بیرونی)در ایجاد محیط آسایش در آتلیه های معماری در عرض جغرافیایی ۳۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 1، شماره: 3
15 تاثیر هندسه و سطح نورگیر پنجره هاى اتاق هاى زمستان نشین بر عمق نفوذ نور روز (مطالعه موردى: خانه هاى سنتى یزد) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 4
16 تببین الگوی شهری بافت تاریخی شیراز به منظور بررسی ساخت بنا های میان افزا در بافت تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 2
17 تبیین الگوی طراحی مسکن، بر مبنای معیارهای عینی حس تعلق به مکان از دیدگاه کاربران و طراحان (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 8، شماره: 30
18 تبیین برهم کنش چیدمان بلوک های مسکونی و پراکنش آلودگی باتوجه به جریان هوای طبیعی ( نمونه موردی: مجتمع مسکونی سبحان تهران)  (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 3
19 تبیین رابطه طبع افراد با گرایش به معماری سنتی در اقلیم گرم و خشک نمونه موردی؛ شهر یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 8، شماره: 11
20 تبیین سنخیت رویکرد پدیده شناسی جهت شناخت معماری‌ بومی (نمونه موردی: مسکن بومی منطقۀ منوجان استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 39، شماره: 171
21 تبیین فرآیند‌ِ تفکر طراحیِ معماری مبتنی بر الهام‌گیری‌ از الگوهای طبیعت با استفاد‌ه از روش استعاره‌ای زالتمن (زیمت) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 91
22 تبیین مدل خلاق طراحی معماری برای نوآموزان، مبتنی بر یادگیری از طبیعت (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 100
23 تبیین مولفه های تاثیر گذار بر رفتار حرارتی الگوهای غالب معماری مسکونی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 2
24 تبیین ویژگی های کالبدی بادگیر در معماری سمنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 8، شماره: 12
25 تحلیل پساپد ید ارشناسانه تاثیر حس زمان بر شاخص های اجتماع‎پذیری فضاهای باز عمومی (نمونه مورد ی: مید ان کوه سنگی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 4، شماره: 15
26 تحلیلی بر جهت گیری، جانمایی و فضاهای سرویس دهنده بادگیرها در مساکن بومی یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 35، شماره: 153
27 دستیابی به اصول طراحی رف های نوری با کارایی بالا در ساختمان های آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
28 راهبردهای معماری موثر بر کاهش آسیب پذیری در برابر حریق در ساختمان بلند مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 9، شماره: 4
29 طراحی ایستگاه های حمل و نقل ریلی شهر تهران مبتنی بر معماری حواس* (مطالعه موردی: ایستگاه های مترو تجریش، میدان ولیعصر، فرودگاه مهرآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 8، شماره: 32
30 فرامطالعه پژوهش های مرتبط با «فرایند طراحی معماری در بازسازی مسکن پس از سانحه» در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 13، شماره: 2
31 کاربست علوم شناختی درتبیین گرایشات بصری تیپهای شخصیتی در حوزه هنرومعماری (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 27، شماره: 3
32 گسترش فضاهای آیینی در مجتمع های مسکونی با رویکرد افزایش توانمندی اجتماعی بانوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 50
33 مولفه های معماری موثر بر کاهش آسیب پذیری ساختمان در برابر حریق (نمونه موردی: بازار تاریخی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 4، شماره: 2
34 نمای سبز از دیدگاه پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء راندمان سیستم غیرفعال خورشیدی دیوار ترومب و انطباق آن با اقلیم شهر قزوین و معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
2 ارزیابی انواع دیوارهای ترومب ودستیابی به گونه بهینه تردراقالیم چهارگانه ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 ارزیابی پروژه مسکن مهر به لحاظ انطباق با معیارها و اصول شهرسازی و معماری (مطالعه موردی مسکن مهر البرز ماهدشت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
4 ارزیابی میزان مشارکت مردم در احیاء و باز زنده سازی بافت فرسوده گامی درجهت توسعه شهری (نمونه موردی: محله سیروس تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
5 اصول طراحی بازشوها برای افزایش تهویه طبیعی وکاهش مصرف انرژی دراقلیم معتدل و مرطوب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
6 اصول طراحی نظرگاه شهری کودکان و نوجوانان با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی و فرهنگی (نمونه موردی منطقه بام تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
7 الگویی برای پارادایم های توسعه شهری پایدار در پیوند با الزامات معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
8 امکانسنجی استفاده از سلولهای فتوولتاییک در نمای دوپوسته (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند
9 انرژی صفر در ساختمان zero energy building و راهکارهای رسیدن به آن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
10 بررسی انواع پوسته ها و تأثیز آنها در راندمان انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
11 بررسی پارامتریک عملکرد سایبان های افقی، در نماهای ساختمان در راستای کاهش مصرف انرژی ساختمان های شهر کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 بررسی تاثیر سایبان بر رفتار حرارتی ساختمان مسکونی (نمونه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
13 بررسی تاثیر شکل سقف آتریوم بر عملکرد حرارتی و تامین نور روز درمراکز درمانی با پلان گسترده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
14 بررسی تاثیر فاصله ی بین دو لایه در نماهای دو پوسته بر عملکرد آن در اقلیم های سرد و گرم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
15 بررسی تاثیر هندسه پلانهای مسکونی اقلیم گرم و خشک برطبق رفتار حرارتی در گونه های مختلف خانه های کاشانبا تحلیل نرم افزار insight ۳۶۰ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
16 بررسی تاثیرآتریوم برشاخصه های موثر آسایش حرارتی و برودتی(PET) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
17 بررسی تاثیرات طراحی بوتیک هتل های اکولوژیک بر حفظ و نگهداشت زیست بوم و ارتقاء صنعت اکوتوریسم در مناطق سرد و کوهستانی. (دریافت مقاله) دومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی
18 بررسی تأثیر عوامل سیمای شهری مجتمع مسکونی بر تنش های روانی ساکنین مطالعه موردی محلات مجیدیه شمالی و خزانه در تهران (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
19 بررسی تطبیقی تاثیر الگوهای کالبدی_شهری مجتمع های مسکونی میان مرتبه و بلند مرتبه بر رضایت ساکنین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
20 بررسی تکنولوژی ساخت آب انبارهای تاریخی ایران نمونه موردی : آب انبار حاج کاظم قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
21 بررسی جهت مناسب استقرار ساختمانها بر اساس تابش آفتاب، توسط نرم افزار راینو-گراس هاپر، در شهر کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 بررسی نقش پنجره ونوع آن در کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
23 بررسی نقش عناصر معماری مرتبط با تهویه طبیعی در بهینه سازی مصرف انرژی،اقلیم معتدل و مرطوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
24 بررسی نمونه های نمای دو پوسته در اقلیم سرد و نسبتا سرد و ارائه ی پارامترهای اولیه ی طراحی نماهای دو پوسته برای این اقلیم ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
25 بررسی نور در مساجد به عنوان مکان های عمومی در معماری گذشته (مطالعه ی موردی مساجد جامع،نبی و سنجیده ی شهر قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
26 بررسی و تحلیل بهسازی رود دره های تهران در جهت اهداف توسعه پایدار (مطالعه موردی: روددره فرحزاد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
27 بهبود آسایش حرارتی دراقلیم گرم و خشک ایران با تاکید برسرمایش ایستا درراستای کاهش مصرف انرژی راهنمای تدوین مقاله کامل (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
28 تاب آوری حرارتی در فضاهای عمومی؛ نمونه موردی زمین بازی کودکان در بندرعباس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو
29 تاثیر هندسه و جانمایی پنجره های شمالی و جنوبی بر تهویه ساختمانهای آموزشی (مطالعه موردی :اقلیم معتدل و مرطوب) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، مصالح ساختمانی و محیط زیست
30 تأثیر سبزینگی بر سلامت بیماران در فضاهای درمانی (مطالعه موردی انجمن اطلاع رسانی گابریک تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
31 تبیین مدل مفهومی مولفه های تاثیرگذار بر طراحی فرم معماریو شهر مبتنی بر انطباق با معیارهای آسایش حرارتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
32 تبیین هندسه ایرانی – اسلامی با نگاهی به طراحی معماری مساجد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
33 تحلیل زندگی همگانی در شهرک مسکونی اکباتان بر اساس نظریات یان گل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
34 تحلیل زندگی همگانی در محدوده بلوار صیادان بندرعباس بر اساس نظریات یان گل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو
35 در جستجوی فضاهای زیرزمینی گمشده دزفول و شوشتر؛ شوادان ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
36 دستیابی به ویژگی های کالبدی موثر بر تعاملات اجتماعی در ساختمان مدیاتک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
37 دستیابی به ویژگی های کالبدی موثر بر تعاملات اجتماعی در ساختمان مدیاتک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
38 دستیابی به هندسه ی مناسب حفره درنماهای دوپوسته به منظور تهویه ایستا نمونه موردی شهرقزوین (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
39 راهکارهای ایجاد سرمایش ایستا در اقلیم گرم و مرطوب، در جهت اهداف معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
40 ره یافت تحلیلی رویکردهای طراحی پایدار، تاب آور، مولد و خوداتکا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
41 ساختمان های صفر انرژی و نقش آنها در حفاظت از محیط زیست در معماری وشهرسازی پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
42 ضوابط طراحی بیمارستان با رویکرد پدافندی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
43 طراحی بیمارستان ولیعصر با رویکرد پدافندی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 طراحی مرکز مدیریت بحران از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
45 طراحی معماری مدرسه متوسطه دخترانه با بهره گیری از روشنایی طبیعی در جنوب تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
46 طراحی نظرگاه شهری کودکان و نوجوانان با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی و فرهنگی(نمونه موردی منطقه بام تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
47 فرآیند برنامه ریزی و طراحی درشهر پس از سانحه مطالعه موردی : رخداد سیل در شهر آق قلا ۱۳۹۸۱مروری بر تمرین عملی دانشجویان در کارگاه ۲ طراحی ، گروه کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
48 معرفی سیستم دیوار ترومب فتوولتائیک با هدف کارکرد گرمایش بهینه ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
49 نقش شیشه های رنگی پنجره هادر معماری اقلیم گرم وخشک ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی، عمران ، معماری و محیط زیست موناکو
50 نمای دو پوسته، راهکاری برای مصرف بهینه انرژی در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
51 نوآوری در سیستم تهویه عمودی با ترکیب بادگیر و دودکش خورشیدی برای مناطق گرم ومرطوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری