دکتر شهلا پایمزد

دکتر شهلا پایمزد

دکتر شهلا پایمزد

Dr. Shahla paimozd

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی دقت پایگاه داده ECMWF در پیش بینی داده های اقلیمی و پایش خشکسالی حوزه آبریز قره چای استان مرکزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 4
2 ارزیابی کارایی الگوریتمهای سنجش از دور SEBS و SEBAL در برآورد تبخیر و بررسی اثر شوری در پیکرههای آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
3 بررسی اثر سد کرخه بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل GMS (مطالعه موردی: دشت عباس،دهلران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 3
4 بررسی رابطه ی خشکسالی هیدرولوژیکی در واکنش به خشکسالی هواشناسی و اثرات مخزن (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 9
5 روند تغییرات شاخص تخریب زمین در حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 4
6 شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه شازند با استفاده از مدل توزیعی WetSpa (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 2
7 شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی WetSpa در حوضه آبخیز بهشت آباد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 4
8 شبیه سازی دینامیکی رفتار حاکم بر بالادست حوضه سفید رود و جریان رودخانه تحت تاثیر احداث سدها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 12
9 شبیه سازی عددی تاثیر بزرگ نمایی سرریز بر روی مشخصات هیدرولیکی و هیدرودینامیکی آبگیری از بندهای انحراف (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 2
10 مقایسه پایش خشک سالی هیدرولوژیکی و هواشناسی با استفاده از شاخص های RDI و EDI (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 4
11 مقایسه روش های هیدرولوژیکی و هواشناسی جهت پایش روزانه خشکسالی: مطالعه موردی دوره خشکسالی ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۰ استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
12 مقایسه روش های هیدرولوژیکی و هواشناسی جهت پایش روزانه خشکسالی: مطالعه موردی دوره خشکسالی ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۰ استان تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر تبخیر برشوری دریاچه ارومیه با استفاده ازالگوریتم سنجش از دوری SEBS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
2 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه آبریز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی:حوضه آبریز زرینه رود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
3 ارزیابی الگوریتم سنجش از دوری SEBS در برآورد تبخیر از سطوح آزاد آب (مطالعه موردی:دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
4 برآورد تبخیر تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره NOAA-AVHRR و الگوریتم SEBS (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
5 برآورد تبخیرو تعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA و مدل درختی M5 (مطالعه موردی: دشت تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
6 بهینه سازی با رویکرد سیستمهای پویا در تخصیص آب کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
7 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص ترکیبی عملکرد مخزن (MSUI) (مطالعه موردی سیستم آب زاینده رود اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
8 مدلسازی هیدرولوژیکی با بهره گیری از روشهای زمین آمار و واسنجی مدل ریاضی HEC-HMS (مطالعه موردی حوضه سد کمال صالح اراک) (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
9 مقایسه روشهای هیدرولوژیکی و هواشناسی در پایش روزانه خشکسالی:مطالعه موردی حوضه کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب