دکتر جواد حسین زاده ساداتی

دکتر جواد حسین زاده ساداتی استادیار دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان

دکتر جواد حسین زاده ساداتی

Dr. Javad Hoseinzadeh Sadati

استادیار دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "استخوانشناسی انسانی در باستانشناسی"، نقد و بررسی کتاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 6، شماره: 2
2 "باستان شناسی آسیای مرکزی"، نقد و بررسی کتاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 7، شماره: 2
3 بررسی باستان شناختی گورستان مرق در ارتفاعات کاشان: مطالعات اولیه و گاهنگاری (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 13، شماره: 2
4 بررسی و نقد کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 4
5 تجزیه و تحلیل دی ان ای باستانی (aDNA) استخوان بزهای اهلی دوره نوسنگی دشتهای کاشان و قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 7، شماره: 2
6 فناوری و صنایع در باستان‌شناسی نقدی بر کتاب "رهیافت‌های باستان‌شناختی به فناوری" (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 6
7 قبرستان نوش آباد محوطه ای از دوره نوسنگی در دشت کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 11، شماره: 1
8 مطالعه تطبیقی روند پیچیدگی های اجتماعی-اقتصادی فلات مرکزی و جنوب غرب ایران در نیمه دوم هزاره پنجم پیش ازمیلاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 7، شماره: 25
9 منطبق سازی تاریخ گذاری های مطلق (۱۴C) و نسبی گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز براساس روش طیف سنج جرمی شتاب دهنده (AMS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 9، شماره: 1
10 نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر ژنتیک ‌باستان‌شناسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نگاهی انتقادی به رویکردهای باستان شناسی دوران اسلامی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران