دکتر سید علی حسینی تفرشی

دکتر سید علی حسینی تفرشی دانشیار دانشکده شیمی گروه:زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه کاشان

دکتر سید علی حسینی تفرشی

Dr. Tafreshi Hosseini Tafreshi

دانشیار دانشکده شیمی گروه:زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پیش تیمار ملاتونین بر پاسخ های رشدی و تقویت سیستم آنتی اکسیدانی آنزیمی در ریزجلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris) تحت تنش پرتوهای یونزا (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 8، شماره: 4
2 اثر نیترات پتاسیم (KNo۳) بر جوانه زنی و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک ناخنک (Astragalus hamosus) در محیط کشت MS (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 9، شماره: 30
3 بررسی تاثیر خاموش سازی ژنهای HSP۹۰، HSP۷۰ و smHSP با استفاده از کینتیک فلوئورسنس کلروفیل a در گیاه Nicotiana benthamiana در پاسخ به تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
4 بررسی میزان بیان ژن های خانواده CBL، در تنش خشکی و حمله ویروس در دو رقم حساس و مقاوم به خشکی گوجه فرنگی با روش PCR نیمه کمی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 9، شماره: 2
5 تاثیر ازتوباکتر بر شاخص های رشدی، عملکرد و میزان اسانس دو توده محلی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 2
6 تاثیر پیش تیمار ملاتونین بر برخی فاکتورهای فیزیولوژی در ریزجلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris) تحت تنش پرتوهای یونیزان (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر میزان قندهای محلول و غلظت کلروفیل a و b در جمعیت های بومی برموداگراس (Cynodon dactylon L) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
2 اثر تنش شوری روی شاخص بنیه بذر در گیاه زیره سبز مشهد (.Cuminum cyminum L) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
3 امکان سنجی استفاده از ویروس جغجغه ای تنباکو TRV به عنوان ابزار بیان موقت پروتیین در گیاهان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 بررسی اثر پیش تیمار کلسیم بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گوجه فرنگی، تحت تنش شوری در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
5 بررسی اثر خاموش سازی ژن القا شده توسط ویروس بر محتوای آلکالوئید تام در گیاه تاتوره (Datura stramonium) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 پاسخ جمعیت های بومی مرغ (Cynodon dactylon L) به تنش خشکی با اندازه گیری برخی شاخص های فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
7 تأثیر میزان تشابه توالی در کارایی خاموش سازی ژن به روش VIGS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 تعیین آستانه شوری و بررسی اثرات آن بر جوانه زنی گیاه زیره سبز L. Cuminum cyminum (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 خاموش سازی ژن فیتوئن دساچورزا با استفاده از هتروژن pds آرابیوپسیس با استفاده از روش VIGS (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
10 خاموشسازی ژن فیتوئن دساچوراز در گیاه شاهبیزک (Atropa belladona L.) به روش القای خاموشی ژن بواسطه ویروس (VIGS)با استفاده از هترولوگ حاصل از توتون (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
11 مقایسه اثر شوری و استفاده از جلبک دونالیلا سالینا بر روی میزان کلروفیلb و a در گیاه زیره سبز سبزوار (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 مقایسه پاسخهای رشد و فیزیولوژی دو رقم حساس و مقاوم به خشکی گوجه فرنگی به ویروس تقتق تنباکو (TVR) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران