دکتر مجید حیاتی آشتیانی

دکتر مجید حیاتی آشتیانی استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان

دکتر مجید حیاتی آشتیانی

Dr. Majid Hayati Ashtiani

استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.