دکتر هدایت فهمی

دکتر هدایت فهمی دکتری مدیریت منابع آب، وزارت نیرو

دکتر هدایت فهمی

Dr. Hedayat Fahmi

دکتری مدیریت منابع آب، وزارت نیرو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب؛ آمایش منابع به جای آمایش فعالیت ها (مطالعه موردی: حوضه آبریز خزر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 3
2 ارزیابی اثرات خشکسالی بر حق آبه زیست محیطی با استفاده از شاخصهای جامع (مطالعه موردی: رودخانه میناب –هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 12
3 ارزیابی مدل سطح زمین VIC-۳L در شبیه سازی دبی روزانه حوزه آبخیز قره سو (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 47
4 اولویت بندی حوضه های آبریز با استفاده از روش جدید فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 1
5 تبیین پیامدهای امنیتی تغییر اقلیم نمونه موردی: حوضه آبریز مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 46
6 تحلیل شبکه ذینفعان محلی و سرمایه اجتماعی در راستای مدیریت مشارکتی منابع آب (منطقه مورد مطالعه : حوزه آبخیز رزین، شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 29
7 تحلیل موقعیت ذی نفعان در ساختار حکمرانی شبکه ای آب در حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 46
8 تحلیلی بر پذیرش اجتماعی تامین آب جهت خودکفایی گندم تا افق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 1
9 تعیین تبخیر تعرق بالقوه با استفاده ازروش رگرسیون فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 3
10 شبکه اجتماعی، تصویرسازی مشترک و سازگاری در راستای حکمرانی آب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
11 شبیه سازی و پیش بینی جریان رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی و مدل فوریه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 1
12 کاربرد خوشه سازی فازی در پهنه بندی فرسایشی:مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 1
13 کاربرد روش تحلیل شبکه اجتماعی در ظرفیت سنجی ذی نفعان محلی برای استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب (منطقه مورد مطالعه: روستای سراب شاه حسین، حوضه آبخیز رزین، کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 2
14 مدل ریاضی بارش- رواناب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
2 اثرات کاهش مصرف کشاورزی در زیرحوضه های زرینه رود و سیمینه رود در تامین حقابه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
3 ارائه چارچوب کلی نقشه راه برای استقرار مدیریت بهم پیوسته منابع آب در ایران و بررسی اقدامات انجام شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
4 اصلاح و ساماندهی رودخانه خبر بافت با استفاده از مدل HEC-Ras (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
5 MISO تطبیقی از نوع MultiFilter طراحی یک مدل جهت شبیه سازی و پیش بینی دینامیک و بهنگام جریان رودخانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
6 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه اوجان چای ارومیه (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
7 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه شهرچای ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
8 پیش بینی بلند مدت بارش با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و سری فوریه با در نظر گرفتن سیگنال هواشناسیNAOدر حوزه معرف کسیلیان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
9 تاثیر سازه های ساماندهی رودخانه در دوره بازگشتهای بالاتر بر پهنه سیلاب (مطالعه موردی: رودخانه خبر بافت) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
10 تحلیل ریسک تغییر در نیاز آبی محصولات کشاورزی در اثر پدیده تغییر اقلیم در شبکه آبیاری زاینده رود (دریافت مقاله) کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب
11 تحلیل عدم قطعیت مدل های جفت شده اقیانوس- اتمسفر- گردش عمومی جوبر سناریوهای تغییر اقلیم دما و بارندگی در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب
12 تعیین پهنه سیلاب برای رودخانه خبر با استفاده از نرم افزارهایHEC-RAS و ArcGIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
13 تعیین گروههای سنگی مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین نفتی ایران بر مبنای نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از روش منطق فازی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 توسعه نقشه های سیل خیزی برای استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
15 حل عددی معادله یک بعدی انتقال جرم آلودگی در آبزیرزمینی توسط روشExplicit (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 سیاست های کلی نظام در خصوص مدیریت سیلاب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
17 طراحی بهینه اقتصادی سازههای ساماندهی رودخانه خبر بافت با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
18 کاربرد الگوریتم ژنتیک در مدل‌سازی الکتریکی زمین و برآورد ضریب قابلیت انتقال آب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 کاربرد خوشه سازی فازی در طبقه بندی پیوسته مطالعه موردی: پهنه بندی پیوسته فرسایش در حوضه آبریز رودخانه تجن (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 کاربرد مدل Support Vector Machine در شبیه سازی تغییرات سالانه تراز آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
21 مدیریت به هم پیوسته منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
22 مقایسه طرح جامع منابع آب ایران با اصول بین المللی مدیریت جامع منابع آب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
23 مقایسه عملکرد روش برنامه ریزی پویای معین نامتجانس (IDDP) و روش شبیه سازی آنیلینگ (SA) در استخراج سیاست بهره برداری بهینه از سیستم های چند مخزنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
24 نگاهی به بحران کیفی آب در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار