دکتر مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی

دکتر مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری

دکتر مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی

Dr. Morteza MehrAli Tabar

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی تحلیلی اثربخشی سازمان های محلی اجتماع محور بر سرمایه اجتماعی نواحی روستایی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 15، شماره: 2
2 تبیین اثربخشی سرمایه اجتماعی بر گسست تله فقر فضایی (مورد مطالعه: سکونتگاه های روستایی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 1، شماره: 2
3 تحلیل وضیعت بهداشت مسکن روستاهای جنگلی- کوهستانی و عوامل موثر بر آن در بخش بندپی شرقی شهرستان بابل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 8
4 توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی (نمونه موردی: شهرستان های استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 32
5 فراتحلیل مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه، به منظور کاربست در تنظیم نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 3، شماره: 1
6 نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی دهستان چهاردانگه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقش اقتصادی اجتماعی شهرهای کوچک در توسعه روستاهای پیرامونی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
2 تحلیل آثار زیست محیطی گردشگری روستایی بر سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کوهستانی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران