دکتر مهدی رازپور

دکتر مهدی رازپور

دکتر مهدی رازپور

Dr. Mehdi Razpour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی تبیین شاخص های دفاع غیرعامل در راستای کاهش آسیب پذیری شهری مطالعه ی موردی : شهر سنندج (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 7، شماره: 2
2 بررسی و تحلیل چالش های پایداری توسعه فضایی در شهر مرزی بانه (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 7، شماره: 25
3 پیامدهای فضایی اقتصاد غیررسمی مرزی در شهرستان مرزی بانه کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 4، شماره: 19
4 تبیین گونه ای متفاوت از تولید فضای غیررسمی در شهرستان مرزی بانه؛ انباشت سرمایه و تعمیق فقر (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 4
5 نقش آفرینی کنشگران در تحولات سازمان فضایی مناطق مرزی موردکاوی: شهر و نواحی پیراشهری بانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد مغفول در پیامدهای توسعه شبکه راه‌های منطقه‌ای؛ توسعه و ضدتوسعه «شهر لوشان و آزاد راه قزوین - رشت» (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 ارزیابی مسکن مهر بهاران با رویکرد توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهرک بهاران سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
3 ارزیابی و نقد تخصصی طرح توسعه و عمران تدبیر شهر سنندجبا رویکرد برنامهریزی شهری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
4 اصول تجربی ایجاد محورهای پایدار و با هویت سواره- پیاده خیابان رجنت لندن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 Informal Space Production in Iraqi-Iranian Border Region; Baneh County, Kurdistan Province of Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
6 بررسی نقش پاسخذهنذگی محیط در ایجاد توسعه پایذار محله ای نمونه موردی، محله گازران شهر همذان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
7 توریسم تجارت غیررسمی شهرهای مرزی :فرصت ها و چالش ها در تحولات شهرستان مرزی بانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
8 سطح بندی سکونتگاههای حوزه نفوذ بلافصل شهر سنندج و تعیین مراکز اصلی و فرعی خدماتی در راستای بهبود رابطه شهر و روستا و توسعه منطقه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
9 شناسایی عوامل موثر بر ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی نمونه محله عباس آباد سنندج و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء آن (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
10 ظرفیتسنجی میزان جذب سفرهای شهری از طریق تحلیل معیارهای مؤثر بر جذب سفر، مطالعه موردی منطقه شش شهرداری تهران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 نقش و جایگاه شهر الکترونیک در دستیابی به شهر هوشمند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای