مهندس مصطفی کشتکار

مهندس مصطفی کشتکار دانشگاه شهید بهشتی - وزارت نیرو

مهندس مصطفی کشتکار

Mostafa Keshtkar

دانشگاه شهید بهشتی - وزارت نیرو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوب مفهومی بکارگیری همبست خدمات اکوسیستمی در ارزیابی راهبردی محیط زیست به منظور پشتیبانی از فرایند های برنامه ریزی، تصمیم گیری و ارزیابی (دریافت مقاله) مجله برنامه ریزی فضایی و سیاست گذاری توسعه دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی تطبیقی ابزارهای مدل‏سازی خدمات هیدرولوژیکی اکوسیستم (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 2
3 بکارگیری تصاویر ماهواره ای و پردازش شیء گرا در استخراج نقشه کاربری و پوشش زمین ها با هدف مدل سازی خدمات اکوسیستم (مطالعه موردی: استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 3
4 پایش امنیت اکولوژیک شهرستان اصفهان با رهیافت خدمات اکوسیستمی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 4
5 پیش بینی اثرات تغییرات اقلیمی بر توزیع جنگل های مانگرو در ایران با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 2
6 تلفیق آینده‌نگری جمعیت در ارائه سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری مکان‌یابی دفن پسماند شهری (مطالعه موردی: استان قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی راهبردی محیط زیست طرح های توسعه برقآبی در ایران (مطالعه موردی، حوضه آبریز دز، کارون و کرخه) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
2 Status of PM10 as an air pollutant and its Statistical correlation with meteorological parameters in Zarghan city of Fars Province, Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست
3 بررسی روابط تغییر ساختار سرزمین و بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی (مطالعه موردی؛ دشت باشت) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
4 کاربرد سنجش از دور در برآورد کمی میزان تخریب جنگل ناشی از آتش سوزی در اراضی ملی (منطقه مورد مطالعه: جنگل های تنگه خرسی در استان فارس) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
5 معرفی سیستم نوین هوشمند استحصال آب خاکستری به منظور استفاده مجدد از آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
6 مکان یابی استقرار سیستم زباله سوز با استفاده از روش تصمیم گیری چند متغیره و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) ( منطقه مطالعاتی؛ استان قزوین) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
7 مکانیابی نیروگاه بادی در استان قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS )و روش AHP و ادغام آن با منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار