دکتر صدیقه خورشید

دکتر صدیقه خورشید دانشیار مدیریت سیستم

دکتر صدیقه خورشید

Dr. Seddigheh khorshid

دانشیار مدیریت سیستم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سبک رهبری تحول آفرین بر قابلیت یادگیری سازمانی با ملاحظه نقش میانجی هوش سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 6، شماره: 11
2 اثر قابلیتهای چابکی راهبردی و عاطفی سازمان بر کارآفرینی گرایی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاههای شهر قم و کاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 14
3 ارزیابی و محاسبه ی نرخ ریسک تجمیعی پروژه های پژوهش و توسعه تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 49
4 تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت های عاطفی و یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 69
5 تبیین اثر رفتارهای شهروندی جوانمردی و وظیفه شناسی کارکنان بر اساس دین/مذهب و حمایت اجتماعی همکار و سرپرست (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 12، شماره: 43
6 تبیین روابط میان سبک زندگی اسلامی، غنی‌سازی کار یا خانواده و اثربخشی ‌زندگی نیروی کار سازمان (زمینه مطالعه: نیروی کار شرکت نفت نوشهر) (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 6، شماره: 1
7 تحلیل رقابت جویی و انتخاب استراتژی رقابتی مبتنی بر مدل نیروهای رقابتی پورتر، تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل پوششی داده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 28
8 رتبه بندی بانک های دولتی شهر کرمان بر اساس سطح سرمایه اجتماعی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 10، شماره: 26
9 رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 1
10 مدل سلسله مراتبی مبتنی بر روش متوسط موزون فازی برای ارزیابی و سنجش چابکی تولید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 18
11 مدل سنجش و تحلیل نیاز سازمان‎های تولیدی به چابک شدن با استفاده از تکنیک‎های تصمیم‎گیری چند شاخصه و رویکرد فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 1
12 مدل یکپارچه گسترش عملکرد کیفیت فازی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک متوسط موزون فازی برای چابک سازی تولید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 23
13 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان: بررسی موردی بانک های دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 25، شماره: 1
14 مطالعه تاثیر سبک رهبری معنوی بر بهروزی معنوی کارکنان و کیفیت رابطه تبادلی رهبر- زیردست در نظام بهداشت و درمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 11
15 مطالعه تطبیقی چابکی استراتژیک در صنایع تولیدی شهر سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 26، شماره: 1
16 مطالعه روابط میان اعتماد، تقابل و احساس تعلق سازمانی با ملاحظه اثر تعدیل گری تعهد سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 7
17 یک مدل اجماع در تصمیم گیری گروهی: رویکرد فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 42
18 یک مدل کمی ارزیابی ارزش ویژه نام ونشان تجاری محصولات با استفاده از تکنیک های تحلیل شبکه ای فازی - تحلیل پوششی داده ها برمبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سه نوع رفتار کناره گیری، انتقام گیری و خیرخواهی زیردستان بر تمایل مدیران به عفو و بخشش در رابطه تبادلی مدیران-زیردستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
2 اثر فرهنگ ملی بر سکون سازمانی سازمان های دولتی استان خوزستان مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت
3 اثر مدیریت استعداد بر برندسازی داخلی و ارزش ویژه برند دانشگاههای شهر قم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
4 اثرسبک رهبری تحول آفرین مدیران دپارتمان های علمی بر روی کارآفرینی گرایی اعضای هیات علمی دانشگاه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
5 ارزیابی سکوت سازمانی در میان سازمان های دولتی استان خوزستان مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
6 ارزیابی و رتبه بندی تأمین کنندگان کارخانه رنگین نخ بشل با استفاده از تکنیک های آنتروپی و تاپسیس (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
7 Soft Systems Methodology on Knowledge Integration and Creation (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
8 The Impact of Organization Ethical Climates on Employees’ Perception ofOrganizational Justice in the Banking Industry of Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
9 بازاریابی درون داد راهی برای جذب مشتری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
10 بحران و مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان در مدیریت بحران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
11 بررسی رابطه بین جاذبه های تبلیغاتی و اثربخشی تبلیغات (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
12 بررسی راهبردهای بازاریابی سبز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
13 بررسی عوامل درونی و برونی تأثیرگذار بر اکو توریسم شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
14 پیش بینی ترک خدمت کارکنان با استفاده از نظریه آشوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
15 پیش بینی ریسک پذیری کارآفرینانه کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با ملاحظه پویایی های عاطفی سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
16 تاثیر ارزش های کاری بر ارزش های اخلاقی سازمان از طریق رابطه تبادلی مدیر و زیردست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
17 تاثیر بازارگرایی و یادگیری گرایی برشناسایی فرصت کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
18 تاثیر فناوری پیشرفته تولید برقابلیت های تولید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
19 تبیین ابعاد کارآفرینی گرایی دانشگاه با استفاده از تکنیک تحلیل تشخیصی (مطالعه موردی: دانشگاه های دولتی شهر قم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
20 تلفیق متدلوژی سیستم های نرم باسیستم های پویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
21 توسعه برنامه جامع استراتژیک مبتنی بر ماتریس SWOT استراتژی های مدیریت کاری سان تزو،کارت امتیازی متوازن و QFDفازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
22 حل تضادهای موجود در سلسله مراتب اهداف سازمانهای تولیدی از طریق تکنیک نوآوری نظام یافته TRIZ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
23 دوسوتوانی سیستم اطلاعات (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
24 رتبه بندی عوامل مؤثر در به کارگیری تکنولوژی پیشرفته تولید مبتنی بر تکنیک AHP فازی (مورد مطالعه: صنعت مواد و محصولات شیمیایی شهرک صنعتی اشتهارد استان البرز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
25 رتبه بندی مهارتها و شایستگی های مدیریتی تاثیرگذار بر انتخاب و انتصاب مدیران ارشد بیمارستان ها مبتنی بر AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
26 رویکرد نوآوری باز و نقش آن در توسعه نواوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
27 رهبری دوسوتوان مدیر پروژه های توسعه محصول در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
28 سنجش و تحلیل سطح چابکی استراتژیک شرکت های بیمه بوسیله تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره فازی مبتنی برسنجه های شباهت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
29 شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان تکنیکی برای تحلیل داده ها در پژوهش علوم اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
30 شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان تکنیکی برای تحلیل داده ها در پژوهش علوم اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
31 غربال گری اقدام های مدیریت زنجیره تامین سبزناب صنایع غذایی مبتنی برتکنیک اجماع نرم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
32 فراتر از مدیریت بحران: یک الگو برای توسعه رهبری اثربخش بحران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
33 کاربرد متدولوژی سیستم های نرم درمدیریت پروژه های epc مطالعه موردی: دعاوی وحل اختلاف درقرارداد EPC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
34 کاوش اثر سبک رهبری تحول آفرین بر روی رفتارهای آوای تغییر بنیان در جایگاه سیستم آموزش عالی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
35 مدلی تلفیقی برای ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی و کاربرد آن در بیمارستان ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
36 مدیریت استعداد در تیم های توسعه محصول (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
37 مرور ادبیات گردشگری کشاورزی در ایران و جهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
38 مرور نظامند بر ادبیات بازاریابی کارآفرینانه در صنعت بیمه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
39 مرور نظامند بر ادبیات گردشگری کشاورزی و عوامل توسعه گردشگری کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
40 مروری بر تحقیقات قابلیت های پویای سازمانی به عنوان مزیت رقابتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
41 مطالعه اثرمیانجی شناسایی فرصت برروی رابطه بین یادگیری گرایی و کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
42 مطالعه تاثیر استقمات و پشتکارکارآفرینان برروی خودکارآمدی آنها مطالعه موردی: کارآفرینان شهرکهای صنعتی استان فارس (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
43 مطالعه تاثیر تعهد و اقدامات ایمنی مدیریت ارشد سازمان برروی نگرش دانش و رفتار ایمنی کارکنان (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
44 مطالعه تجربی فضای ایمنی درسازمانهای خدماتی شهرسمنان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
45 مطالعه تطبیقی بشارت برند در میان برندهای پوشاک ایرانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت
46 مطالعه تطبیقی چابکی بازاریابی در شرکت های تولیدی لوازم خانگی شهر تهران و حومه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
47 مطالعه تطبیقی رفتارهای رهبری خدمت گزاری مدیران از منظر مدیران و کارکنان (مطالعه موردی: بانک ملی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
48 مطالعه تطبیقی سبک رهبری خدمتگزار با سبک های رهبری فرمان ورهبری تحول آفرین در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
49 مطالعه تطبیقی سبک های رهبری کاریزماتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
50 مطالعه تطبیقی عشق به برند در میان برندهای پوشاک ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
51 مطالعه تطبیقی کارآفرینی سازمانی درشرکت های کوچک و متوسط صنایع تولیدی استان البرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
52 مطالعه تناسب فرد_کارآفرینی در پارک های علم_فناوری شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
53 مطالعه توصیفی پیمایشی قابلیت نوآور ی در شرکت های دانش بنیان استان قم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
54 مطالعه رابطه بین خودکارآمدی و سرمایه اجتماعی کارآفرینان با ملاحظه اثرمیانجی شایستگی اجتماعی آنها مطالعه موردی: کارآفرینان شهرکهای صنعتی استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
55 مطالعه رابطه بین فضاهای اخلاقی سازمان و بروز بحران‌های سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
56 مطالعه رابطه توان رقابت جویی منبع بنیان و مزیت رقابتی با استفاده از نیک تحلیل پوششی داده فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
57 مطالعه رابطه قابلیت های پویای سازمانو ارزش مشتری مبتنی بر سنجش اسلک- بنیان کارایی در تحلیل پوششی داده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
58 مطالعه رفتارهای خدمت گزاری مدیران بانک ملی بر مبنای یک مدل رهبری خدمت گزار مطالعه موردی: مدیران بانک ملی شهرستان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
59 مطالعه نقش افشای تخلف درپیشگیری ازتخلفات و مفاسد اداری (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
60 میراث ناملموس راهی به سوی توسعه گردشگری خلاق مطالعه مورد ی استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
61 نقش رفتار شهروندی مشتری در کسب مزیت رقابتی در صنعت لوازم خانگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
62 نقش سیستم های آموزش مجازی در مقابله با تعطیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در دوره بحران ویروس کرونا در جهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران
63 نقش صنایع خلاق و فرهنگی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
64 نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات و آموزش و پرورش پیشرفته در یادگیری هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
65 نقش مدیریت جهادی در مدیریت بحران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری
66 نوآوری سبز در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
67 نیازسنجی و آموزش مهارت های نیروی انسانی هتلداری راهی به سوی توسعه گردشگری (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
68 یک رویکرد تلفیقی چندمعیاره برای تعیین مهمترین عامل پایداری در زنجیره تامین (مطالعه موردی فروشگاه های ارزاق عمومی شهرداری شهر مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
69 یک مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه فازی برای همراستاسازی استراتژی های سازمان و استراتژی های سان تزو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
70 یک مدل فازی ارزیابی و انتخاب شایسته مدارانه نیروی انسانی در سازمان بر مبنای تکنیک تصمیم گیری TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
71 یک مدل یکپارچه برای ارزیابی بهبود سبزنابی زنجیره تامین صنایع غذایی استان خوزستان مبتنی بر تابع گسترش کیفیت تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری