دکتر علی اصغر هادوی نیا

دکتر علی اصغر هادوی نیا دانشیار، گروه اقتصاد، اسلامی پژوهشکده نظام های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دکتر علی اصغر هادوی نیا

Dr. Aliasghar Hadavinia

دانشیار، گروه اقتصاد، اسلامی پژوهشکده نظام های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پدیده ناسازگاری زمانی1 و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 9، شماره: 17
2 علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 6، شماره: 12
3 علم و دین در پرتو روش تفسیر موضوعی علمی قرآن کریم (کاربرد آن در اقتصاد) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 7، شماره: 25
4 مبانی فلسفی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی اسلامی با تاکید بر مکتب صدرایی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 3
5 معیارهای عدالت توزیعی از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 31
6 نقش قرض الحسنه در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه
2 مبانی انسان شناختی پیشرفت اقتصادی الحادی (استدراج) ازدیدگاه قرآن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی