دکتر حسین حیدری

دکتر حسین حیدری دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان

دکتر حسین حیدری

Dr. Hossein Heydari

دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اوضاع یهودیان کاشان در روزگار افشاریه و زندیه (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 12، شماره: 1
2 بررسی اندیشه های کلامی مولوی در موضوع شفاعت (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 34، شماره: 1
3 بررسی تطبیقی آموزه ولایت در تشیع و تصوف (با تاکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 11، شماره: 42
4 بررسی تطبیقی و آماری نیایش ها در نخستین منظومه ایرانیان (گاهان) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 1
5 بررسی دگرگونی مفهومی امی و امت ها در عهد عتیق، عهد جدید و قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 46، شماره: 2
6 تحولات اجتماعی یهودیان کاشان در عصر قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 42، شماره: 85
7 تشبیه و تنزیه حق تعالی در عاشقانه های مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 32، شماره: 1
8 تکلیف ما لایطاق در اندیشه مولانا و متکلمان مسلمان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 31، شماره: 2
9 حسن و قبح عقلی و سرشت خدایی انسان در مکاتب کلامی و اندیشه مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 12، شماره: 1
10 حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 40
11 حکمت روشنایی:ذات وصفات خداوند در نظرگاه حکیم سنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 23، شماره: 78
12 دلیل آفتاب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 4، شماره: 15
13 سیمای اجتماعی یهودیان کاشان در دوره صفوی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 10، شماره: 2
14 مرزهای پسندیده و نکوهیده رهبانیت مسیحی و اسلامی در روایات فریقین (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 13، شماره: 1
15 مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 8
16 مقایسه صفات و خویش کاری ها ی سروش در شاهنامه با متون مزدیسنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 5، شماره: 2
17 ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 3، شماره: 5
18 واکاوی و بررسی تاریخی انگاره تحریف عهدین در تفاسیر عرفانی قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 16، شماره: 64
19 وضعیت جامعه یهودیان کاشان در دوران پهلوی و ماجرای قتل دکتر برجیس (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انسان فطری و جایگاه تجربه اوج در نگاه مزلو (گزارش و تحلیل هرم نیازهای انسان و خصوصیاتت افراد خود شکوفا در روان شناسی انسانگرای آبراهام مزلو) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
2 بازتاب آموزه های عهد جدید و مسیحیت گنوسی در جهانبینی مانوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
3 کلام آفرینشگر خداوند در اسلام (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
4 گذری در مبانی عرفان مسیحی در کتاب مقدس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
5 مستندات قرآنی و مبانی عقلی مکاتب کلامی در باب جبر و اختیار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
6 معیارهای معماری قدسی موثر بر خلق فضای گفتگوی ادیان با هدف ایجاد و برقراری گفتگوی موثر در میان متدینین (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
7 نگاهی کوتاه به : درونمایه های عرفانی دین زرتشت و سنجش آن با جهت گیری های عرفان اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
8 نیستان داوود، گلگشتی در ساختار و درونمایه کتاب مقدس مزامیر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی