دکتر هلن اولیایی نیا

دکتر هلن اولیایی نیا استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

دکتر هلن اولیایی نیا

Dr. Helen Ouliaeinia

استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "What We Feel, and What Doth us Befall": A Study of Letter Motif in Macbeth  (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 29، شماره: 3
2 The Ordering Process of Narrative in James Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 31، شماره: 2
3 بررسی تطبیقی ترجمه ی تصویر بیماری در دو ترجمه ی فارسی هملت (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی ساختار داستانی پند و اندرز اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش اثر شیخ بهایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 2، شماره: 4
5 بررسی لغوی و اصطلاحی پیرنگ و عناصر ساختاری آن در فارسی و عربی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی نقشمایه نامه در نمایشنامه هملت (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 2، شماره: 1
7 تاثیر آموزشی سمینار سقراطی در پرورش تفکر انتقادی دانشجویان ادبیات (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 12، شماره: 16
8 تحلیل عوامل کنشی در رمان سووشون بر مبنای الگوی کنشگران گرماس (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 3، شماره: 2
9 فرجام گریزی در داستان و فراداستان بر اساس نظریه توماشفسکی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 5، شماره: 1
10 وجهیت در ترجمه: موردپژوهی ترجمه های فارسی سبک روایی وولف در رمان The Waves (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 47، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Johnson and saadi two intimate strangers (دریافت مقاله) چهارمین همایش ادبیات تطبیقی
2 معناداری در آثار کلاسیک نمایشی: نقشمایه نامه در نمایشنامه مکبث شکسپیر (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی