دکتر الهام وفائی

دکتر الهام وفائی هیأت علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

دکتر الهام وفائی

Dr. Elham Vafaei

هیأت علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی با تاکید بر رویکرد نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 4
2 ارزیابی سیاست های توسعه منطقه ای با استفاده از همگرایی رفاه اجتماعی استان های ایران: کاربرد روش اقتصادسنجی غیرخطی جزء اخلال فضایی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 2، شماره: 2
3 The Evaluation of Suitability of Spatial Error STAR Model for Modeling Convergence of Social Welfare of Iran's Provinces (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 23، شماره: 1
4 بررسی اثر رژیم های ارزی بر جریان توریسم بین المللی در کشورهای خاورمیانه: رهیافت گشتاور تعمیم یافته سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 4
5 بررسی اثر غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 2، شماره: 3
6 بررسی تاثیر سودآوری بر ساختار بازار صنایع منسوجات ایران: رهیافت داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 3
7 بررسی تاثیر نوسان قیمت نفت و تشدید تحریم ها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 2
8 بررسی همگرایی رفاه اجتماعی استان های ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی استار فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 2
9 ریشه یابی آسیب های نظام برنامه ریزی ایران: تکنیک پنج چرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی بیماری کووید-19 (دریافت مقاله) دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها
2 ارزیابی اهداف مکاتب مختلف توسعه و ویژگیهای غالب برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
3 بررسی اثر تجارت بر جریان گردشگری بینالمللی کشورهای منتخب اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
4 بررسی همگرایی رشد اقتصادی در ایران: رویکرد ناهار و ایندر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 تاثیرات بیماری کووید- ۱۹ بر بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
6 تحلیل اثرات متقابل بین موانع اقتصادی توسعه در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
7 تحلیل استانی متغیرهای کلان جمعیتی و اثرگذاری آنها بر اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
8 تحلیل ساختار بازار در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 کاربرد تکنیک ناپارامتریک برای ارزیابی وضعیت رفاه منطقه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
10 نقش سرمایه گذاری ریسک پذیر در توسعه شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی: تجاربی از کشورهای منتخب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین