دکتر سیدرحیم تیموری

دکتر سیدرحیم تیموری پژوهشگر جامعه شناسی توسعه

دکتر سیدرحیم تیموری

Dr. SeyedRahim Teymouri

پژوهشگر جامعه شناسی توسعه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 روند تاریخی ظهور «دولت توسعه گرا» در ایران با تاکید بر دوره زمانی بعد از جنگ تحمیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 14، شماره: 1
2 مقایسه ایران و اقتصادهای نوظهور در خط سیرها و شاخص های بنیادین توسعه: دوره زمانی ۲۰۲۰۱۹۸۰ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 3، شماره: 2