دکتر حمیدرضا علیزاده

دکتر حمیدرضا علیزاده Truma and Injury Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

دکتر حمیدرضا علیزاده

Dr. Hamidreza Alizadeh Otaghvar

Truma and Injury Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.