پروفسور غلامحسین علیشاهی

پروفسور غلامحسین علیشاهی MD, Professor, Chemical Injuries Research Center, Systems Biology and Poisonings Institute, Department of Rheumatology, Faculty of Medicine, University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

پروفسور غلامحسین علیشاهی

Prof. Gholamhossein Alishiri

MD, Professor, Chemical Injuries Research Center, Systems Biology and Poisonings Institute, Department of Rheumatology, Faculty of Medicine, University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antiphospholipid antibodies and COVID-۱۹ mortality and thrombotic events; A systematic review and meta-analysis (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی دوره: 9، شماره: 4
2 Assessment of Factors Affecting the Establishment of Hospitals in Iran (دریافت مقاله) مجله اقدامات و تحقیقات بیمارستانی دوره: 1، شماره: 1
3 Bilateral Facial Paralysis and Otitis Media as the First Presentations of Wegener’s Granulomatosis: A Case Report (دریافت مقاله) مجله اقدامات و تحقیقات بیمارستانی دوره: 2، شماره: 4
4 Coincidence of Sarcoidosis With Ankylosing Spondylitis in a ۴۸-Year-Old Woman; A Therapeutic Challenge (دریافت مقاله) مجله اقدامات و تحقیقات بیمارستانی دوره: 5، شماره: 2
5 Correlation between Serum Levels of Calprotectin with Disease Activity in Rheumatoid Arthritis Patients (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 30، شماره: 140
6 Laboratory characteristics of a prospective of patients with rheumatoid arthritis:new biomarkers for diagnosis (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار دوره: 2، شماره: 1
7 Pachymeningitis in a Patient With Granulomatosis With Polyangiitis; A Case Report (دریافت مقاله) مجله اقدامات و تحقیقات بیمارستانی دوره: 6، شماره: 2
8 The Position of E-Health in Reshaping Doctor/Patient Communications (دریافت مقاله) مجله اقدامات و تحقیقات بیمارستانی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 DIAGNOSTIC OF VBNC BACTERIA IN SYNOVIAL FLUID OF RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران