دکتر سیدمجتبی حسینی

دکتر سیدمجتبی حسینی MD, PhD, Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran North Branch

دکتر سیدمجتبی حسینی

Dr. Seyed Mojtaba Hosseini

MD, PhD, Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran North Branch

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Policies for Organizing and Managing Informal Settlements in Iran: A Content Analysis Method (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 5، شماره: 3
2 اثر پیش درمان تمرینات اینتروال همراه با ویتامین دی بر IL-10، BDNF و TNFα در مغز رت های مدل آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی (EAE) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 36
3 ارائه الگوی شاخص‌های مالی ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های تخصصی و فوق‌تخصصی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 8، شماره: 27
4 ارتباط بین استرس شغلی با احساس گناه در پرستاران بیمارستان کودکان مفید تهران (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 33، شماره: 124
5 اولویت بندی عوامل موثر بر انجام پزشکی مبتنی بر شواهد در پزشکان طرف قرارداد بیمه سلامت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 8، شماره: 2
6 Confirmatory Factor Analysis of Patient Safety Culture in an Iranian Hospital: A Case Study of Fatemeh Zahra Hospital in Najafabad, Iran (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 4، شماره: 2
7 Effective Factors on the Unwillingness of Physicians to Participation in the Family Physician Program: Tehran Province Health Care System (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار دوره: 1، شماره: 4
8 Evaluating the Type and Number of Errors in Medical Records Documentation in Tehran Ayatollah Taleghani Hospital (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 7، شماره: 4
9 Factors Affecting the Attraction of Medical Tourists in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 4، شماره: 2
10 Factors Affecting the Establishment of Teledermatology in Iran; A Mixed-Method Study (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 8، شماره: 1
11 Solutions for Promoting the Health System and Supplementary Medical Insurance in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 4، شماره: 1
12 بررسی آمادگی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت پیاده سازی راهبردهای پدافند غیر عامل از دیدگاه مدیران (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 11، شماره: 1
13 بررسی ارتباط تحمل درد و رنج بیماران با کیفیت هتلینگ و سازه های بیمارستانی (مطالعه موردی در مجتمع بیمارستانی امیر اعلم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 4، شماره: 2
14 بررسی ارتباط بین توانمندسازی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در بین کارشناسان بهداشت حوزه معاونت بهداشتی استان ایلام در سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 6
15 بررسی تاثیر آموزش مهارت مقابله با استرس بر عملکرد شغلی بهورزان شهرستان ایلام در سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 3
16 بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران نسبت به نقش متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی- درمانی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 6
17 بررسی رابطه بین تعامل پزشک- پرستار و حوادث ایمنی بیمار در بیمارستان امیرالمومنین تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 3
18 بررسی رابطه رهبری اخلاقی با توانمندسازی کارکنان درمانی بیمارستانهای شهر ساوه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 4، شماره: 4
19 بررسی مولفه های تعیین کننده بر دسترسی به خدمات دندانپزشکی پیشگیرانه (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 24، شماره: 9
20 بررسی مولفه های موثر بر تخصیص منابع مالی حاصل از مشارکت خیرین در نظام سلامت: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 4
21 بررسی میزان همبستگی توزیع تخت بستری با هزینه خانوارها در ایران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 2، شماره: 3
22 بررسی همبستگی تفکر راهبردی با سطوح مدیریتی در بیمارستان های دولتی شرق گیلان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 5
23 به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی ارتباط شایستگی های رهبری مدیران و کادر اجرایی با شاخص های عملکردی بیمارستان ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 4، شماره: 4
24 تاثیر تمرینات منظم اینتروال بر علایم هیستوشیمیایی و سطح سایتوکاینی و نوروتروفیکی بافت مغز موشهای صحرایی لوییس در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 22، شماره: 5
25 رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی مدیران میانی و ارشد سازمان بیمه سلامت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 9، شماره: 28
26 رتبه بندی بیمارستانها در زمینه معیارهای کاهش پسماندهای بیمارستانی مطالعه موردی: بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
27 طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین برای دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 6
28 طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم در دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسلامی با رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 14، شماره: 4
29 طراحی الگوی سنجش آمادگی بیمارستان ها به منظور پیاده سازی فناوری ردفاشگر (RFID) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 2، شماره: 3
30 همبستگی پیش بینی ماندگاری با امنیت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران قرارداد خرید خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 6
31 همبستگی سبک رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی با اثربخشی سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 4
32 همبستگی سرمایه فکری و کارآفرینی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان مراکز بهداشتی ودرمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of Potential States of Errors and its Effects in the Health Care Process When earthquake occurs (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارزیابی پروژه کنترل وزن وچاقی در مدارس ابتدایی شهر تهران به روش SWOT (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
3 ارزیابی ریسک مدیریت بحران در مرحله پاسخگویی در سوانح طبیعی با تاکید بر زلزله مطالعه موردی: شهرستان درود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
4 ارزیابی سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی(HICS ) نمونه موردی: بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
5 ارزیابی کارآیی وتلند زیرسطحی هیبریدی با استفاده از گیاه نی فراگماتیس استرالیس در تصفیه فاضلاب مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
6 ارزیابی محل دفن مرکزی زباله های غرب استان گلستان(زون غربی) براساس شاخص الکنو (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
7 ارزیابی و ارایه راهبرد جهت بهینه سازی سایت اسکان موقت و اضطراری شهردورود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
8 اعتبارسنجی و پایایی پرسشنامه ارزیابی ریسک های مدیریت بحران زلزله در مرحله پاسخ گویی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
9 Identify and prioritize the factors affecting on implementation of electronic health records of patients in the Oil Hospital of Tehran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
10 Identifying ten factors of service marketing mix affecting tendency of patients toward private hospitals (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
11 Region Filling and Object Removal by Exemplar-Based Image Inpainting using local binary patterns (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات
12 Validation and reliability of the earthquake crisis management risk evaluation questionnaire at the accountability phase (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
13 بررسی آگاهی مدیران ارشد بیمارستان های استان اردبیل در مورد پدافند غیرعامل در سال 1394 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
14 بررسی ابعاد به کارگیری اینترنت اشیاء و تاثیر گذاری بر سلامت سازمانی در بیمارستان آیت الله کاشانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
15 بررسی تاثیرگذاری نقش مدیران در کنترل منابع نظام سلامت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
16 بررسی سلامت سازمانی و بکارگیری اینترنت اشیاء و تاثیرگذاری مولفه ها بر یکدیگر در حوزه سلامت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
17 بررسی مولفه های اینترنت اشیاء و اثرگذاری بر سلامت سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
18 بررسی وضعیت ارتقا و شناسایی موانع ارتقای شغلی زنان به سطوح مدیریتی میانی و ارشد در مراکز آموزشی درمانی شهر ارومیه در سال 1395 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی
19 تاثیر مدیریت مشارکتی بر افزایش کیفیت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری
20 تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خطا و اثرات ناشی از آن در مدیریت بحران هنگام وقوع زلزله (مطالعه موردی: شهرستان درود) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
21 رابطه سبک رهبری مدیران با میزان کارآفرینی کارکنان در مراکز ملکی تامین اجتماعی شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
22 شناسایی و اولویت بندی عوامل رقابت پذیر تاثیرگذار بر عملکرد بیمارستان های خصوصی و دولتی بر اساس رویکردهای عمومی پورتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
23 عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباطات با مشتریان در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
24 موانع مدیریت فناوری در مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری
25 نقش گیاه نی فراگماتیس استرالیس در تصفیه فاضلاب با استفاده از وتلند زیر سطحی هیبریدی درشمال کشور (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران