دکتر مجتبی سپندی

دکتر مجتبی سپندی Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences

دکتر مجتبی سپندی

Dr. Mojtaba Sepandi

Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش سبک زندگی سالم به روش ارسال پیامک بر میزان فشار خون در نیروهای نظامی دارای پیش فشارخون (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 1
2 ارزیابی عوامل شناختی موثر بر خطر مزمن شدن کمر دردهای غیراختصاصی حاد و تحت حاد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 31، شماره: 201
3 Comparison of the incidence of covid-۱۹ caregivers in the intensive care unit with the incidence of covid-۱۹ caregivers in general wards: a descriptive cross-sectional study (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 1، شماره: 4
4 Determinants of Demand for Dental Services at Household Level (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 7، شماره: 3
5 Epidemiological Aspects of Needle Stick Injuries among Nurses in a Military Hospital (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 2، شماره: 4
6 Knowledge and Practice of Nursing Staff about Sharp WasteManagement in Selected Hospitals of Military (Tehran) and NonMilitary (Qom) in 2012 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 4، شماره: 1
7 Modeling organizational and social factors affecting the occurrence of occupational accidents: the mediating role of public health (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 1، شماره: 4
8 Monkeypox: A Re-emerging Infectious Disease (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 6
9 Prevalance of metabolic syndrome in perssonel of a military center (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 1، شماره: 2
10 RELATIONSHIPS OF SERUM LEPTIN CONCENTRATION WITH INSULIN, GLUCOSE, HbA۱c LEVELS AND INSULIN RESISTANCE IN OVERWEIGHT POST-MENOPAUSAL DIABETIC WOMEN (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 5، شماره: 4
11 Sample Size in Animal Studies (The number of laboratory animals in a Research study) (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 2
12 SARS-CoV-۲ Reinfection Rate: A Systematic Review and Meta-analysis (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 9، شماره: 1
13 Some Para clinic Factors Associated with Mortality in COVID-۱۹: A systematic review and meta-analysis (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 2، شماره: 1
14 Survey of Air Bacteriological Contamination Rate in One of the Hospital's Dentistry Centers in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 9، شماره: 2
15 The Effect of Magnesium Oral Supplementation on Anxiety, Depression and Sleep Quality in Open Heart Surgery Patients: A Review Study (دریافت مقاله) نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 3
16 The effect of vitamin D supplementation on bone parameters in pregnant women with vitamin D deficiency: A Clinical Trial (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 1، شماره: 2
17 The relationship between diet quality and depression in Baqiyatallah Al-Azam Hospital staff (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 1، شماره: 2
18 برآورد بقای پنج ساله و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 25، شماره: 1
19 بررسی آماری علل مرگ و میر در بیماران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان منتخب نظامی بین سال های ۹۶-۹۱ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 4، شماره: 3
20 بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های شایع در جامعه نظامیان ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آن با سایر بیماریهای غیرواگیر بین سالهای ۱۳۹۵-۱۳۸۰: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 21، شماره: 1
21 بررسی اپیدمیولوژیک علل مرگ و میر بیماران بستری شده در یک بیمارستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 4
22 بررسی اپیدمیولوژیک موارد کووید ۱۹ بستری شده در بیمارستان بقیه الله از ابتدای پاندمی تا سال ۱۴۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 2، شماره: 4
23 بررسی ارتباط ابعاد عدالت سازمانی با ابعاد پاسخگویی در بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 2، شماره: 2
24 بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و عوامل دموگرافیک در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 6، شماره: 1
25 بررسی تاثیر آموزش اصلاح سبک زندگی بر کنترل عوامل خطر ساز نشانگان متابولیک پرستاران شاغل در بیمارستان منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 9، شماره: 1
26 بررسی تاثیر اجرای برنامه تمرینی و آموزشی مانور تروما در آمادگی کارکنان در بیمارستان منتخب نظامی در مقابله با بحران (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 3، شماره: 8
27 بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی با سبک زندگی دانشجویان منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 7، شماره: 1
28 بررسی شیوع سندرم متابولیک و اجزای آن در یک شهرک مسکونی نظامی در تهران (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 25، شماره: 3
29 بررسی شیوع عفونتهای بیمارستانی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی در یک بیمارستان نظامی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1396-1397 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 7، شماره: 25
30 بررسی میزان و عوامل مرتبط با اعزام بین بیمارستانی بیماران از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویر احمد در یک دوره ۵ ساله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 2
31 بررسی وضعیت بهداشت محیط مراکز منتخب نظامی در سال 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 5، شماره: 2
32 تاثیر آموزش بین حرفه ای سلامت معنوی بر سبک زندگی دانشجویان نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 10
33 تاثیر الگوی طراحی آموزش مریل در قالب چندرسانه ای آموزشی بر خلاقیت پرستاران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 10، شماره: 2
34 تاثیر توانمندسازی خودمراقبتی معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر سلامت معنوی اساتید نظامی- کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 11
35 تاثیر دستورالعمل تغذیه ای طراحی شده بر پیشگیری از یبوست بیماران تحت جراحی باز قلب: کار آزمایی بالینی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری مراقبت ویژه دوره: 13، شماره: 1
36 تاثیر مداخلات پرستاری بر اختلالا ت خواب بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه: یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) نشریه پرستاری مراقبت ویژه دوره: 15، شماره: 1
37 تاثیر مشاوره معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر تجربه معنوی و هوش معنوی فرماندهان نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 25، شماره: 1
38 تحلیل الگوی مکانی-زمانی بیماری انفارکتوس قلبی در یک جامعه نظامی در ایران طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۴ (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 24، شماره: 1
39 شناسایی سروگروپ های نایسریا مننژیتیدیس در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) قبل و بعد از واکسیناسیون سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 10، شماره: 1
40 شیوع صدمات ناشی از پسماند های تیز و برنده و علل آن در پرستاران شاغل در بخش های اوژانس و مراقبت ویژه یکی از بیمارستان های نظامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 1
41 عدد مولد پایه: شاخصی مهم در تعیین آینده اپیدمی کووید-۱۹ در ایران (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 1
42 عفونت قارچ سیاه و ارتباط آن با بیماری کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 24، شماره: 1
43 عوامل پیش بینی کننده وضعیت ارگونومیک کاربران رایانه بر اساس مدل فرا نظری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 3
44 عوامل سازمانی موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 2
45 فرصت ها و چالش های وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اجرای اصلاحات در نظام سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 3
46 کمبود ویتامینD و کم خونی فقرآهن (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 18، شماره: 1
47 محاسبه حجم نمونه در پژوهش های پزشکی؛ یک گزارش کوتاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 5، شماره: 1
48 مروری بر برخی مداخلات مبتنی بر تغذیه در بیماری کووید-۱۹ (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 2
49 مهندسی مجدد فرایند پذیرش بستری از درمانگاه یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 1
50 میزان و علل کسورات بیمه ای سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در یک بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 20، شماره: 4
51 نقدی بر مقاله «تاثیر ۱۰ هفته اجرای تمرین تناوبی شدید بر بیان پروتئینی NF-kB و بیان ژنهای Atrogin-۱ و MuRF-۱ در مایوست های عضله قلبی موشهای ماده مبتلا به سرطان پستان» (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 13، شماره: 4
52 نقش جداسازی، قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی در مهار اپیدمی کووید-۱۹ (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 2
53 وضعیت ارگونومی کاربران رایانه بر اساس مراحل تغییر مدل فرانظری (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 18، شماره: 2
54 همبستگی تجربه معنوی روزانه با سطح سلامت معنوی در اساتید دانشگاه های نظامی (تجربه معنوی و سلامت معنوی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 7، شماره: 4
55 هوش اخلاقی پرستاران یک بیمارستان منتخب نظامی یک مطالعه توصیفی-تحلیلی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری مراقبت ویژه دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessing the Effective factors on depression in Khuzestan women (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
2 Epidemiologic Study of Causes of Death in a Selected Military Hospital between ۲۰۱۲-۲۰۱۷ (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
3 Epidemiological Survey of the Most Prevalent Cancers and Its Association with Other Non-Communicable Diseases among the Iranian Military Community between ۲۰۰۱‒۲۰۱۷: A Cross-Sectional Study (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
4 Identification of Important Factors and Actions to Prevent Suicide among Military Forces and Soldiers; a Systematical Review (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
5 Pathological profile of breast malignancies in Shiraz (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان
6 PREVALENCE OF OBESITY AND OVERWEIGHT IN A FEMALE POPULATION REFERRING TO HEALTH CARE CENTERS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
7 THE EFFECT OF VITAMIN D3 SUPPLEMENTATION ON SOME HEMATOPOIETIC INDICES IN VITAMIN D DEFICIENT PREGNANT WOMEN (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
8 The epidemiological characteristics of burn in Iran: a systematic review (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سوختگی
9 The prediction incidence of the three most common cancers among Iranian military community during ۲۰۰۷-۲۰۱۹: a time series analysis (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
10 بررسی جذب اشعه ماوراء بنفش خورشیدی بوسیله شیشه عینک آفتابی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
11 تبیین نقش مدیریت اطلاعات سلامت در کنترل هزینه های بهداشت و درمان کشور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
12 سازمان یادگیرنده محور ارتقای کیفیت نظام سلامت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
13 شناسایی خطرات شغلی موثر در رخداد نیدل استیک به کمک الگوریتم های یادگیری ماشین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
14 عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر در برآورد تابع تقاضای خدمات دندانپزشکی خانوار کدامند یک مرور ساختار یافته (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
15 عوامل موثر در آمادگی بیمارستانها برای مقابله با حوادث شیمیایی کدامند مرور نظام مند متون (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا