دکتر بهاره فهیمی

دکتر بهاره فهیمی گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی

دکتر بهاره فهیمی

Dr. Bahareh Fahimi

گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی حساب واحد خزانه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 2، شماره: 4
2 بکارگیری متوسط فاصله انتشار در شناسایی زنجیره های تولید و نسبت آن با ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص و تخصص گرایی عمودی؛ مطالعه موردی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 1
3 رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی( NEG) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 7، شماره: 1