دکتر یونس تیموری

دکتر یونس تیموری گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی

دکتر یونس تیموری

Dr. Younes Teymouri

گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تمرکز جغرافیایی استانی صنعت و عوامل موثر بر میزان آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 5
2 برآورد تمرکز فضایی صنعت و عوامل موثر بر آن در بین استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 24
3 بررسی تغییر سرمایه گذاری در دارایی ها در واکنش به تغییر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 3، شماره: 4
4 تحلیل ساختار فضایی فعالیتهای صنعتی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 24، شماره: 14
5 تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 1
6 داده های پانل (داده های مقطعی- سری زمانی) (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
7 شاخص های تمرکز در صنعت (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1