دکتر علی اکبر خسروی نژاد

دکتر علی اکبر خسروی نژاد گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی

دکتر علی اکبر خسروی نژاد

Dr. AliAkbar KhoraviNejad

گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نوآوری در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه با درآمد متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 54
2 اثرات تعدیل قیمت کالاهای اساسی، نان، برنج، روغن نباتی و قند و شکر بر سطح رفاه خانوار (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 60
3 ارزیابی آثار سیاستهای تنظیم بازار کالاهای اساسی بر شاخص رفاهی هزینه زندگی خانوارهای شهری ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 77
4 ارزیابی آثار هدفمندی یارانهها و بازار بدهی بخش دولت بر اقتصاد ایران (رویکرد تعادل عمومی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 10، شماره: 36
5 ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتغال بخش صنعت در ایران (رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 6، شماره: 2
6 ارزیابی افزایش قیمت موادغذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
7 ارزیابی مدلهای خطی و غیرخطی در پیشبینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 27
8 اندازه گیری اثرات رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی بر خانوارهای شهری ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 50
9 برآورد و پیشبینی تابع احتمال خرید اتومبیل نو (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 2، شماره: 7
10 بررسی اثر عوامل موثر بر توزیع درآمد در مناطق شهری استان-های ایران: رویکرد پانل کوانتایل (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 2
11 بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی های ورود و خروج بنگاه ها به بازار در صنایع ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 8، شماره: 2
12 بررسی وجود حباب قیمت در بازار مسکن ایران با استفاده از داده های تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 3، شماره: 8
13 پیچیدگی محصول و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی مطالعه موردی: ایران و کشورهای سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 104
14 تاثیر آستانه ای و غیرخطی تحصیلات بر بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 83
15 تاثیر کیفیت و کمیت سرمایه انسانی از نوع آموزش بر بهره وری کل عوامل در اقتصاد غیر نفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محاسباتی دوره: 1، شماره: 1
16 تقاضای خودروهای تجاری در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 4
17 روشی برای طبقه بندی خانوارهای شهری ایران براساس مولفه های اقتصادی و اجتماعی خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
18 عامل های موثر بر عرضه اعتبارات در بانک کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
19 عوامل موثر ساختاری و محیطی بر تلاطم صنایع ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 11، شماره: 37
20 محاسبه هزینه اجتماعی انتشار دی اکسیدکربن به تفکیک استان های مختلف در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزش افزوده بخش کشاورزی، وسعت جنگل ها و انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
2 ارزیابی اثرگذارنرخ ارز برشاخص قیمت صنعت داروسازی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
3 تاثیر بازار ارز بر رونذ ارزش افسوده بخش صنعت؛ کاربردی از رهیافت VAR (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
4 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار در دو گروه از کشورهای OECD و کشورهای منتخب در حال توسعه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی