دکتر علی اکبر خسروی نژاد

دکتر علی اکبر خسروی نژاد گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی

دکتر علی اکبر خسروی نژاد

Dr. AliAkbar KhoraviNejad

گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سیاست صنعتی بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی: سیاست های علم، فناوری و نوآوری در پیچیدگی محصولات (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 18، شماره: 2
2 اثر نوآوری در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه با درآمد متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 54
3 اثرات تعدیل قیمت کالاهای اساسی، نان، برنج، روغن نباتی و قند و شکر بر سطح رفاه خانوار (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 60
4 ارزیابی آثار سیاستهای تنظیم بازار کالاهای اساسی بر شاخص رفاهی هزینه زندگی خانوارهای شهری ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 77
5 ارزیابی آثار هدفمندی یارانهها و بازار بدهی بخش دولت بر اقتصاد ایران (رویکرد تعادل عمومی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 10، شماره: 36
6 ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتغال بخش صنعت در ایران (رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 6، شماره: 2
7 ارزیابی افزایش قیمت موادغذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
8 ارزیابی مدلهای خطی و غیرخطی در پیشبینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 27
9 اندازه گیری اثرات رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی بر خانوارهای شهری ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 50
10 برآورد سیستم تقاضای بنزین، برق و گاز خانگی برای خانوارهای شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 15، شماره: 54
11 برآورد فقر و شاخص های فقر در مناطق شهری و روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 18
12 برآورد و پیشبینی تابع احتمال خرید اتومبیل نو (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 2، شماره: 7
13 بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی سیاست قیمت گذاری غیر متوازن بر سوخت های فسیلی به تفکیک مناطق مختلف در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقه ای (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 8، شماره: 16
14 بررسی اثر عوامل موثر بر توزیع درآمد در مناطق شهری استان-های ایران: رویکرد پانل کوانتایل (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 2
15 بررسی رابطه علی بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی: رهیافت علیت گرنجری غیرخطی مارکوف سویچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 10، شماره: 2
16 بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی های ورود و خروج بنگاه ها به بازار در صنایع ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 8، شماره: 2
17 بررسی وجود حباب قیمت در بازار مسکن ایران با استفاده از داده های تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 3، شماره: 8
18 پیچیدگی محصول و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی مطالعه موردی: ایران و کشورهای سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 104
19 تاثیر آستانه ای و غیرخطی تحصیلات بر بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 83
20 تاثیر تکانه قیمت نفت بر قیمت محصولات کشاورزی در گروه غلات با توجه به دوره های بحران غذایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
21 تاثیر کیفیت و کمیت سرمایه انسانی از نوع آموزش بر بهره وری کل عوامل در اقتصاد غیر نفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محاسباتی دوره: 1، شماره: 1
22 تقاضای خودروهای تجاری در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 4
23 روشی برای طبقه بندی خانوارهای شهری ایران براساس مولفه های اقتصادی و اجتماعی خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
24 شاخص مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری اسلامی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 21، شماره: 121
25 عامل های موثر بر عرضه اعتبارات در بانک کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
26 عوامل موثر ساختاری و محیطی بر تلاطم صنایع ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 11، شماره: 37
27 محاسبه هزینه اجتماعی انتشار دی اکسیدکربن به تفکیک استان های مختلف در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 2، شماره: 1
28 مطالعه عدم تقارن در اثر واردات بر رشد کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزش افزوده بخش کشاورزی، وسعت جنگل ها و انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
2 ارزیابی اثرگذارنرخ ارز برشاخص قیمت صنعت داروسازی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
3 تاثیر بازار ارز بر رونذ ارزش افسوده بخش صنعت؛ کاربردی از رهیافت VAR (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
4 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار در دو گروه از کشورهای OECD و کشورهای منتخب در حال توسعه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی