دکتر حمیدرضا وارثی

دکتر حمیدرضا وارثی استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

دکتر حمیدرضا وارثی

Dr. Hamidreza Varesi

استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Evaluation of Large-Scale Commercial Buildings Architectural Space Indicators with an Approach to Urban Threats and Risks (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 26
2 Analysis and Assessment of Vulnerability factors in the city against Earthquake (Case Study: Tehran district ۴ (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 2، شماره: 3
3 آپارتمان نشینی در منطقه شهری اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 6، شماره: 23
4 ارزیابی سازگاری شاخص های مکان یابی ساختمان های تجاری بزرگ مقیاس با رویکرد تهدیدات و مخاطرات شهری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
5 ارزیابی کارکرد شهرهای جدید منطقه اصفهان با تاکید بر بهارستان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 13، شماره: 51
6 ارزیابی میزان تحققپذیری طرح جامع شهر جدید بینالود (جمعیت-اشتغال-مسکن) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 4
7 ارزیابی و تحلیل وضعیت اشتغال در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بهارستان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 2
8 ارزیابی و رتبه بندی وب سایت هتل های پنج ستاره شهر مشهد با استفاده از روش شباهت به حل ایده آل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 3، شماره: 1
9 امکان سنجی جاذبه های اکوتوریستی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 40
10 Location of fire stations by using Overlap Index and Analytical Hierarchy Process (Case study: Najafabad city) (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 7، شماره: 3
11 بررسی الگوی رشد شهرهای پیرامون کلان‌شهر تهران با تأکید بر سیاست‌های دولت بر زمین شهری؛ نمونه موردی: شهر دماوند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
12 بررسی انتخاب مکان گذران اوقات فراغت سالمندان با تاکید بر عوامل فردی (مطالعه موردی مناطق ۳ و ۵ اصفهان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 2
13 بررسی تاثیرات سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری و منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 16، شماره: 62
14 بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی شهری از منظر عدالت اجتماعی مورد ؛ زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 11
15 بررسی توسعه درونی شهر و الگوی توسعه کالبدی با تأکید بر وضعیت مسکن شهری(مطالعه موردی شاهین‌شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 4
16 بررسی سطح توسعه یافتگی بخش مسکن دردیدگاه توسعه منطقه-محور با استفاده از تکنیک Vicor-Toppsis (مطالعه موردی: شهرستان های استان مرکزی) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 19
17 بررسی عملکرد شهر جدید بینالود در جذب جمعیت (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 2
18 بررسی عوامل موثر بر شکل گیری مساله ی حاشیه نشینی و پیامدهای اجتماعی آن در شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 7
19 بررسی مسائل اجتماعی و جمعیتی شهرهای جدید (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 27، شماره: 124
20 بررسی مقاومت ساختمان های مسکونی شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 1، شماره: 1
21 بررسی نقش طرح های توسعه ی کالبدی در پراکنده رویی شهری با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه ی موردی : شهر سنندج) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 9، شماره: 2
22 بررسی نقش و جایگاه ICT بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 48
23 بررسی و تحلیل توسعه درون زا در نواحی شهری (مطالعه موردی: شاهین شهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 1
24 بررسی و تحلیل مولفه های هویت شهری و رابطه آن با میزان تعلق مکانی ساکنین شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر گلبهار) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 2
25 بررسی وضعیت توریسم در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 5، شماره: 18
26 برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای ایلام برمبنای رقابت پذیری منطقه ای (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 21، شماره: 1
27 برنامه ریزی راهبردی گردشگری پایدار در مناطق خشک(نمونه موردی:شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 4، شماره: 3
28 برنامه ریزی مسکن دهک های درآمدی استان اصفهان مطالعه موردی: خانوارهای شهری استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
29 به‏ کارگیری مدل تحلیل مسیر برای ارزیابی طرح ‏ناحیه‏ محوری با معیارهای شهرداری الکترونیک (مطالعه موردی: منطقه 6 و 15 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
30 تاثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعه شهر جدید بینالود (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 15، شماره: 1
31 تاثیر عوامل هویت شهر بر توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 10، شماره: 3
32 تبیین سیاست ‏های مستقیم دولت در زمین شهری بر الگوهای رشد پیراشهری کلان‏ شهر (مطالعه موردی: شهرهای شرق تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
33 تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 18
34 تحلیل تناسب زمین برای توسعه شهری با استفاده از مدل AHP مطالعه موردی: شهر فیروزآباد (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 7
35 تحلیل جغرافیایی ساختمان های بلندمرتبه(مطالعه موردی: مناطق جنوب رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 24
36 تحلیل جغرافیایی مسکن محلات شهری ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 82
37 تحلیل رویکرد نظری روان شناسی شهری با تاکید بر شهر استرس زا، مورد مطالعه: شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 13، شماره: 27
38 تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 1
39 تحلیل سیستمی عوامل کلیدی موثر بر برنامه ریزی مسکن پایدار با رویکرد آینده پژوهی( مطالعه موردی؛ مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 9، شماره: 1
40 تحلیل شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر جیرفت و پیش بینی مسکن مورد نیاز تا سال 1400 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 3
41 تحلیل شاخص های کمی وکیفی تاثیرگذاردر برنامه ریزی مسکن استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 37
42 تحلیل فضایی برخورداری شهرستان های استان فارس از شاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی منطقه ای (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 16
43 تحلیل فضایی پایداری نظام شهری با تاکید بر جایگاه شهر های کوچک استان ایلام (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 1
44 تحلیل فضایی شاخص های توسعه گردشگری شهر اصفهان نسبت به سایر شهرهای استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش و توسعه دوره: 1، شماره: 1
45 تحلیل فضایی شاخص‎های رشد هوشمند شهری (مطالعه‎ی موردی: مناطق شهر اصفهان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 3
46 تحلیل فضایی محرومیت و نابرابری های توسعه در شهرستان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 12، شماره: 46
47 تحلیل فضایی و مکان یابی مراکز آموزشی(مقطع راهنمایی) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ((GIS (نمونه موردی: منطقه ۳ شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 4
48 تحلیل فضایی و مکانیابی بهینه فضاهای سبز شهری (نمونه موردی: شهر نجف آباد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 6، شماره: 21
49 تحلیل فضایی-جغرافیایی شاخص های رشد هوشمند در مناطق شهری (نمونه موردی: بندر بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 74
50 تحلیل کاربری اراضی شهر جدید بینالود (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 1
51 تحلیل نابرابری های توسعه ی ناحیه ای در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 4
52 تحلیل و ارزیابی احساس هویت ساکنین در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید فولاد شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 3
53 تحلیل و ارزیابی تغییر و تحولات شهرنشینی در کشورهای جهان سوم مطالعه ی موردی: کشور هندوستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 6، شماره: 18
54 تحلیل و ارزیابی عملکرد جمعیت پذیری شهر های جدید (نمونه مطالعه: شهر جدید مهاجران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 4
55 تحلیلی بر اولویت های اجرایی در ارتقاء کیفیت فضاهای گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 3
56 تحلیلی بر رضایتمندی ساکنان از مسکن های اجتماعی اجاره به شرط تملیک مطالعه موردی: کلان شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 3
57 تحلیلی بر روند تحولات جایگاه شهرهای کوچک در نظام شهری کشور در دوره ۸۵-۱۳۳۵ با استفاده از مدل Balance Sheet (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 1
58 تحلیلی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بافت قدیم شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 6، شماره: 23
59 تحلیلی بر طبیعت گردی آبشار مارگون با تاکید بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 2
60 تحلیلی بر علل اصلی شکل گیری مناطق حاشیه نشین در شهر اصفهان نمونه ی موردی: منطقه ی ارزنان و دارک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 13
61 تحلیلی بر نظام سکونتگاههای شهری کلان منطقه مرکزی در سالهای ۹۰-۱۳۳۵ (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 3
62 تحلیلی بر وضعیت زیرساختهای گردشگری در شهر اصفهان(با تاکید بر هتل-ها) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 4
63 تحلیلی جغرافیایی بر وضعیت توریسم اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 15، شماره: 60
64 تدوین برنامه ریزی استراتژیک فضای شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری نمونه موردی: بندر بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 55
65 جاذبه های توریستی کوهرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 8، شماره: 30
66 جایگاه شهرهای جدید ایران در نظام شهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 12، شماره: 47
67 چغاخور و اکوتوریسم (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 80
68 دنا و اکوتوریسم (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 11، شماره: 43
69 رشد هوشمند شهری با تاکید بر روش TDR درجهت تامین زمین خدمات شهری (مورد شناسی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 32
70 ساماندهی بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 2
71 سنجش رفاه در کلانشهر شیراز با استفاده از شاخص های کلارک و تابع رفاهاتکینسن (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 8
72 سنجش و تحلیل راهبردهای توسعه شهری با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از منطق فازی (نمونه موردی: بندر بوشهر) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 4
73 سیر تحولات تاریخی و کالبدی بافت قدیم شهرکاشان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 2، شماره: 1
74 شناسایی فرایندهای اقتصادی موثر در شکل گیری فرم های جغرافیایی از منظر شهر اسلامی - ایرانی (مورد مطالعه: محلات تاریخی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 75
75 شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در مناطق روستایی ( مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 1
76 ضرورت مرمت محلات و واحدهای مسکونی قدیمی در شهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 851
77 عوامل موثر در توسعه گردشگری شهری کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 10، شماره: 33
78 کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی در ارزش گذاری و تحلیل فضایی شاخص های توسعه مطالعه موردی؛ استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 25
79 کاربرد مدل Vikor در سنجش سطح توسعه یافتگی استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 5، شماره: 1
80 کاربرد مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در سنجش زیست پذیری مناطق کلان شهر تهران (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 16، شماره: 2
81 مقایسه خسارات اقتصادی خشکسالی کشاورزی سالهای( ۱۳۷۸تا۱۳۸۲) شهرستان نائین با سایر شهرستانهای استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 3
82 مکان یابی ایستگاه های اتوبوس با مدل ANP و منطق فازی در GIS (نمونه موردی: شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 6، شماره: 23
83 مکان یابی مراکز بهداشتی-درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (نمونه موردی: شهر نجف آباد) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 7
84 مکان یابی و بررسی نقش متل در توسعه گردشگری (مطالعه موردی محور اصفهان-شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 15
85 مکانیابی مراکز اسکان و امداد از منظر مدیریت بحران با ترکیب تکنیکTOPSIS وروش AHP-GISدرشهرسبزوار (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 2
86 نابرابری های درآمدی و رفاه پایدار شهری(مطالعه ی موردی: کلان شهر شیراز) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 9، شماره: 1
87 نقش مورفولوژی و آمایش شهری در ارتقاء تاب آوری کالبدی- فضایی مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 42
88 نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: متروپل اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 1
89 ویژگی های اصفهان و خواهر خوانده هایش (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 14، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی برنامه ریزی مسکن با استفاده از روش تلفیقی سناریونگاری و تحلیل اثرات متقاطع، مطالعه موردی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
2 آینده نگری زمین و مسکن در شهر میبد (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
3 ارزیابی طرح های هادی روستایی در توسعه کالبدی روستا (مطالعه موردی روستاهای استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
4 ارزیابی عوامل موثر بر شکل گیری مسکن بومی (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
5 بررسی تأثیر کیفیت شاخص های مسکن در میزان مهاجرپذیری محلات شهری (مطالعه موردی: محلات شهری آباده) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
6 بررسی تحلیلی توسعه محلهای پایدار نمونه موردی سپاهان شهر اصفهان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر
7 بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری نمونه موردی: شهر یاسوج (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
8 تحلیلی بروضعیت بخش اقتصادی و مسکن شهر جدید بینالود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
9 تدوین استراتژیهای توسعه گردشگری بارویکرد تحلیل عوامل راهبردی مطالعه موردی شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
10 عوامل مؤثر در تغییرات بافت مسکونی شهر ندوشن(از مسکن بومی تا مسکن امروزی) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
11 مدیریت شهری از منظر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
12 نقش اجراء، کاربری ها و فضاهای کالبدی شهرهای اسلامی در ظرفیت سازی تاب آوری شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 نقش گردشگری در همگرایی کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
14 نقش مسکن اجتماعی (اجاره به شرط تملیک) در تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک