دکتر مهرداد تیموری

دکتر مهرداد تیموری پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر مهرداد تیموری

Dr. Mehrdad Teymouri

پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم بر ضد عدالت قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر دوره: 3، شماره: 11
2 بهره مندی محکومان از حق آموزش؛ راهبرد پیشگیری از تکرار جرم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 16
3 تاملی در مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 15، شماره: 44
4 تعارض حق بر امنیت جامعه با حق بر سلامت زندانیان و تاثیر آن بر مدیریت بحران کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری دوره: 15، شماره: 3
5 حبس زدایی سلامت محور؛ برآیند سلامت و عدالت در رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 18، شماره: 3
6 مطالعه تطبیقی نهاد سجل قضایی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 1
7 نقد و بررسی لایحه حق تحصیل محکومان در پرتو اسناد بین المللی و مقررات داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 3
8 واکاوی ساختار پلیس فتا در رویکرد نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استناد پذیری ادله الکترونیک در فضای سایبر با نگاهی برقوانین داخلی و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
2 بحران کرونا و تاثیر آن بر زاغه نشینی در شهرها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
3 چالشهای امنیت سایبری و راهبردهای پدافند سایبری کاربست هوش مصنوعی در مراکز بهداشتی و درمانی هوشمند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
4 چالشهای حقوقی و پزشکی فراروی ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: سند ملی حقوق کودک و نوجوان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
5 چالشهای حقوقی و پزشکی کاربست هوش مصنوعی در ارتقای حقوق سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
6 حق بر سلامت کودکان و نوجوانان محروم از آزادی وچالش های فراروی آن در بحران کرونا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران
7 راهبردهای باز اندیشیده نظریه فشار در پیشگیری از بزهکاری سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
8 راهبردهای پدافند سایبری قوه قضاییه در پاندمی کرونا (کووید- ۱۹) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
9 قلمرو مفهومی مسلوب الاختیار بر اثر مستی (در رویکرد حقوق سلامت و پزشکی قانونی ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
10 معیار و ابزار پزشکی قانونی در سنجش اختلالات روانی منجر به جنون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
11 نقش بنیاد ملی بازی های رایانه ای در پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری